Warsztaty Doskonalenia Zawodowego „Future Classroom Lab” – Entrepreneurial Learning with ICT tools

Warsztaty Doskonalenia Zawodowego „Future Classroom Lab” – Entrepreneurial Learning with ICT tools

Zapraszamy nauczycieli każdej specjalności zainteresowanych uczestnictwem w warsztatach doskonalenia zawodowego z cyklu Future Classroom Lab organizowanych przez European Schoolnet w Brukseli. Warsztaty pt. Entrepreneurial Learning with ICT tools przeznaczone są dla doświadczonych w eTwinning nauczycieli.

 

Szkolenie odbędzie się w Brukseli w siedzibie European Schoolnet w dniach 30-31 marca 2017 (pobyt w Brukseli w dniach 29-31 marca 2017). Spotkanie odbywać się będzie w języku angielskim.

Krótki opis warsztatów:

“Sense of initiative and entrepreneurship” is a key competence to be acquired through education and should be developed from primary education in each subject. Entrepreneurship is an individual’s ability to turn ideas into action. It includes problem solving, team-working, creativity, innovation, risk taking, ability to plan and manage projects in order to achieve objectives. It is about enabling young people to develop the mind-set and skills they need for life and work. In this workshop the participants will explore methods and tools to support entrepreneurial mind-set and skills of learners and learn how to apply them in any subject and any age group with the help of ICT tools. The teachers will learn also how to integrate entrepreneurial dimension in their eTwinning projects and hear about useful online resources.

Jeżeli jesteś zainteresowana/y udziałem w warsztatach i spełniasz kryteria rekrutacji zgłoś swoją kandydaturę poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Warunki rekrutacji na wyjazd:

  1. aktywny nauczyciel każdej specjalności;
  2. doświadczenie w programie eTwinning (zrealizowany co najmniej jeden projekt eTwinning);
  3. znajomość języka angielskiego na poziomie minimum komunikatywnym.

Organizatorzy informują, iż w warsztatach weźmie udział 6 osób, które uzyskają podczas rekrutacji największą liczbę punktów za doświadczenie i osiągnięcia w eTwinning.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 12 lutego 2017

Informujemy, że:

– osoby zgłaszające swoją kandydaturę na kilka spotkań międzynarodowych jednocześnie, będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji tylko jednego wydarzenia.

– w przypadku dużej liczby zgłoszeń, nabór może zostać zakończony przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń;

– pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning;

– osoby zgłaszające swoją kandydaturę zobowiązane są do zapoznania się z „zasadami udziału w szkoleniach eTwinning” oraz nadesłania oryginału „oświadczenia uczestnika”.

Zasady udziału w szkoleniach eTwinning