Warsztaty Doskonalenia Zawodowego „Future Classroom Lab”

Warsztaty Doskonalenia Zawodowego „Future Classroom Lab”

 

Zapraszamy nauczycieli każdej specjalności zainteresowanych uczestnictwem w warsztatach doskonalenia zawodowego z cyklu Future Classroom Lab organizowanych przez European Schoolnet w Brukseli. Warsztaty pt. Programming for the 21st century classroom przeznaczone są dla doświadczonych w eTwinning nauczycieli.

Szkolenie odbędzie się w Brukseli w siedzibie European Schoolnet w dniach 9-13 października 2017 (pobyt w Brukseli w dniach 8-13 października 2017). Spotkanie odbywać się będzie w języku angielskim.

Krótki opis warsztatów:

Programming and computational thinking skills are becoming ever more important in our society and working life. Learning to code develops various skills such as problem-solving, logical reasoning and creativity, and can help student motivation in mathematics theory as it encourages them to apply their knowledge. Schools are key players in introducing programming to students in an engaging way, and help defuse negative stereotypes around computer science. During the course teachers will learn about the importance of programming in today’s society and education, learn ways to introduce programming in cross-curricular work, discover and test different programming tools, explore ways to motivate and encourage students, and develop a programming lesson plan for their classrooms.

The course is addressed to secondary school teachers: Computer science teachers who want to get new ideas, tools for teaching their subject AND STEM and other teachers who would like to link to computer science concepts and/or apply programming in their subjects. The participants are expected to have intermediate computer skills, but previous programming experience is not necessary.

Jeżeli jesteś zainteresowana/y udziałem w warsztatach i spełniasz kryteria rekrutacji zgłoś swoją kandydaturę poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Warunki rekrutacji na wyjazd:

  1. aktywny nauczyciel każdej specjalności;
  2. doświadczenie w programie eTwinning (zrealizowany co najmniej jeden projekt eTwinning);
  3. znajomość języka angielskiego na poziomie minimum komunikatywnym.

Organizatorzy informują, iż w warsztatach weźmie udział 6 osób, które uzyskają podczas rekrutacji największą liczbę punktów za doświadczenie i osiągnięcia w eTwinning.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 6 sierpnia 2017

Informujemy, że:

  • osoby zgłaszające swoją kandydaturę na kilka spotkań międzynarodowych jednocześnie, będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji tylko jednego wydarzenia;
  • pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele ze szkół średnich;
  • w przypadku dużej liczby zgłoszeń, nabór może zostać zakończony przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń;
  • pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu warsztaty doskonalenia zawodowego;
  • osoby zgłaszające swoją kandydaturę zobowiązane są do zapoznania się z zasadami udziału w szkoleniach eTwinning oraz nadesłania oryginału oświadczenia uczestnika – treść w dokumencie poniżej.

 

Zasady udziału w spotkaniach eTwinning