Warsztaty Doskonalenia Zawodowego “Future Classroom Lab”

Warsztaty Doskonalenia Zawodowego “Future Classroom Lab”

Zapraszamy wszystkich nauczycieli zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa w sieci, do uczestnictwa w warsztatach doskonalenia zawodowego z cyklu Future Classroom Lab organizowanych przez European Schoolnet w Brukseli. Warsztaty pt.Developing an eSafe classroom przeznaczone są dla doświadczonych w eTwinning nauczycieli.

Szkolenie odbędzie się w Brukseli w siedzibie European Schoolnet w dniach 22-24 lutego 2016 (pobyt w Brukseli w dniach 21-24 lutego 2015).
Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim.

Opis warsztatów:

The Internet is part of daily practice of many classroom activities. Teachers use and, increasingly, produce more digital materials as part of course work. Many teachers and students now use social media and mobile tools to access and share information. But what do all of these new practices mean for eSafety in the classroom? How are online tools such as blogs, wikis, Twitter and Facebook used in the classroom in an effective and safe way? How do we manage issues such as copyright, privacy, personal safety and verification of sites? How do we get students to engage with these issues and their own personal safety proactively? This workshop is a hands-on, practical course, designed to help teachers embed eSafety within everyday teaching and learning.

Jeżeli jesteś zainteresowany/a udziałem w warsztatach i spełniasz kryteria rekrutacji, prosimy o zgłoszenie swojej kandydatury poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Warunki rekrutacji na wyjazd:

  1. aktywny nauczyciel dowolnej specjalności
  2. doświadczenie w programie eTwinning (zrealizowany minimum jeden projekt eTwinnnig)
  3. udział w spotkaniu zagranicznym eTwinning po raz pierwszy (nie dotyczy gali rozdania Europejskich Nagród eTwinning)
  4. znajomość języka angielskiego na poziomie minimum komunikatywnym

Organizatorzy informują, iż w warsztatach weźmie udział 5 osób, które uzyskają podczas rekrutacji największą liczbę punktów za doświadczenie i osiągnięcia w eTwinning.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 7 stycznia 2016.

W wyniku dużej liczby zgłoszeń nabór został zakończony 7 stycznia 2016 o godz. 8.00.

Informujemy, że osoby zgłaszające swoją kandydaturę na kilka spotkań międzynarodowych jednocześnie, będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji tylko jednego wydarzenia.

W przypadku tego spotkania Krajowe Biuro eTwinning w Polsce pokrywa opłatę szkoleniową, zapewnia uczestnikom zwrot kosztów zakwaterowania oraz zakupu biletu lotniczego w obie strony.

Informujemy również, że w przypadku dużej liczby zgłoszeń, nabór może zostać zakończony przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń.

Zasady finansowania udziału w międzynarodowych spotkaniach eTwinning

Dodaj komentarz