Warsztaty Doskonalenia Zawodowego “Future Classroom Lab”

Warsztaty Doskonalenia Zawodowego “Future Classroom Lab”

Zapraszamy nauczycieli z doświadczeniem w eTwinning do zgłaszania swojej kandydatury na warsztaty doskonalenia zawodowego z cyklu Future Classroom Lab, zatytulowane Interactive technologies for the future classroom. Organizatorem warsztatów jest European Schoolnet.

Szkolenie odbędzie się w Brukseli w siedzibie European Schoolnet w dniach 4-8 kwietnia 2016 (pobyt w Brukseli w dniach 3-8 kwietnia 2016).
Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim.

Opis warsztatów:

The participants will learn in this course tools and methodologies to increase and enhance the level of interaction in the classroom. The pedagogically-oriented course addresses topics like student collaboration, freeware for brainstorming and mapping of students’ pre-knowledge, interactive whiteboards (IWB) and using different widgets with them, creating interactive exercises and Bring Your Own Device (BYOD).

Jeżeli jesteś zainteresowany/a udziałem w warsztatach i spełniasz kryteria rekrutacji, prosimy o zgłoszenie swojej kandydatury poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Warunki rekrutacji na wyjazd:

  1. aktywny nauczyciel dowolnej specjalności
  2. doświadczenie w programie eTwinning (zrealizowany minimum jeden projekt eTwinnnig)
  3. udział w spotkaniu międzynarodowym eTwinning po raz pierwszy (nie dotyczy gali rozdania Europejskich Nagród eTwinning)
  4. znajomość języka angielskiego na poziomie minimum komunikatywnym

Organizatorzy informują, iż w warsztatach weźmie udział 5 osób, które uzyskają podczas rekrutacji największą liczbę punktów za doświadczenie i osiągnięcia w eTwinning.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 17 lutego 2016.

Przyjmowanie zgłoszeń zakończono w dniu 16 lutego 2016 o godzinie 11:55.

Informujemy, że osoby zgłaszające swoją kandydaturę na kilka spotkań międzynarodowych jednocześnie, będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji tylko jednego wydarzenia.

W przypadku tego spotkania Krajowe Biuro eTwinning w Polsce pokrywa opłatę szkoleniową, zapewnia uczestnikom zwrot kosztów zakwaterowania oraz zakupu biletu lotniczego w obie strony.

Informujemy również, że w przypadku dużej liczby zgłoszeń, nabór może zostać zakończony przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń.

Zasady finansowania udziału w międzynarodowych spotkaniach eTwinning

Dodaj komentarz