Warsztaty Doskonalenia Zawodowego “Future Classroom Lab”

Warsztaty Doskonalenia Zawodowego “Future Classroom Lab”

Zapraszamy nauczycieli dowolnych specjalności, zainteresowanych uczestnictwem w warsztatach doskonalenia zawodowego z cyklu Future Classroom Lab organizowanych przez European Schoolnet w Brukseli. Warsztaty pt. Entrepreneurial Learning with ICT tools przeznaczone są dla doświadczonych w eTwinning nauczycieli.

Szkolenie odbędzie się w Brukseli w siedzibie European Schoolnet w dniach 14-15 kwietnia 2016 (pobyt w Brukseli w dniach 13-15 kwietnia). Spotkanie odbywać się będzie w języku angielskim.

Krótki opis warsztatów:

Sense of initiative and entrepreneurship is a key competence to be acquired through education and should be developed from primary education in each subject. Entrepreneurship is an individual’s ability to turn ideas into action. It includes problem solving, team-working, creativity, innovation, risk taking, ability to plan and manage projects in order to achieve objectives. It is about enabling young people to develop the mind-set and skills they need for life and work. In this workshop the participants will explore methods and tools to support entrepreneurial mind-set and skills of learners and learn how to apply them in any subject and any age group with the help of ICT tools. The teachers will learn also how to integrate entrepreneurial dimension in their eTwinning projects and hear about useful online resources.

Jeżeli jesteś zainteresowana/y udziałem w warsztatach i spełniasz kryteria rekrutacji, prosimy zgłoś swoją kandydaturę poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Warunki rekrutacji na wyjazd:

  1. aktywny nauczyciel dowolnej specjalności
  2. doświadczenie w programie eTwinning (zrealizowany minimum jeden projekt eTwinning)
  3. udział w spotkaniu zagranicznym eTwinning po raz pierwszy (nie dotyczy gali rozdania Europejskich Nagród eTwinning)
  4. znajomość języka angielskiego na poziomie minimum komunikatywnym

Organizatorzy informują, iż w warsztatach weźmie 5 osób, które uzyskają podczas rekrutacji największą liczbę punktów za doświadczenie i osiągnięcia w eTwinning.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 29 lutego 2016

W wyniku dużej liczby zgłoszeń nabór został zakończony 25.02.2016 o godzinie 8:50

Informujemy, że osoby zgłaszające swoją kandydaturę na kilka spotkań międzynarodowych jednocześnie, będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji tylko jednego wydarzenia.

Informujemy również, że w przypadku dużej liczby zgłoszeń, nabór może zostać zakończony przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń.

Zasady finansowania udziału w międzynarodowych spotkaniach eTwinning

Dodaj komentarz