Warsztaty Doskonalenia Zawodowego “Future Classroom Lab”

Warsztaty Doskonalenia Zawodowego “Future Classroom Lab”

Zapraszamy nauczycieli pracujących z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zainteresowanych uczestnictwem w warsztatach doskonalenia zawodowego z cyklu Future Classroom Lab organizowanych przez European Schoolnet w Brukseli. Warsztaty pt. Make learning accessible: Special Educational Needs in my Classroom przeznaczone są dla doświadczonych w eTwinning nauczycieli.

Szkolenie odbędzie się w Brukseli w siedzibie European Schoolnet w dniach 16-17 czerwca 2016 (pobyt w Brukseli w dniach 15-17 czerwca). Spotkanie odbywać się będzie w języku angielskim.

Krótki opis warsztatów:

According to the TALIS study in 2013, teachers stated that supporting students with special needs were one of their greatest needs. The term “special needs” usually covers those for whom a special learning need has been formally identified because they are mentally, physically or emotionally disadvantaged. ICT can benefit all students, but for those with disabilities it enables them to access learning, gives them greater autonomy, unlocks the potential for those with communication difficulties, etc. The workshop will provide an introduction for teachers who would like to learn how to design lessons and activities for children with social and emotional behavioural difficulties.

Jeżeli jesteś zainteresowana/y udziałem w warsztatach i spełniasz kryteria rekrutacji zgłoś swoją kandydaturę poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Warunki rekrutacji na wyjazd:

  1. aktywny nauczyciel pracujących z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  2. doświadczenie w programie eTwinning (zrealizowany minimum jeden projekt eTwinning)
  3. udział w spotkaniu zagranicznym eTwinning po raz pierwszy (nie dotyczy gali rozdania Europejskich Nagród eTwinning)
  4. znajomość języka angielskiego na poziomie minimum komunikatywnym

Organizatorzy informują, iż w warsztatach weźmie 5 osób, które uzyskają podczas rekrutacji największą liczbę punktów za doświadczenie i osiągnięcia w eTwinning.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 8 maja 2016

Informujemy, że osoby zgłaszające swoją kandydaturę na kilka spotkań międzynarodowych jednocześnie, będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji tylko jednego wydarzenia.

Informujemy również, że w przypadku dużej liczby zgłoszeń, nabór może zostać zakończony przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń.

Zasady finansowania udziału w międzynarodowych spotkaniach eTwinning

Dodaj komentarz