Warsztaty Doskonalenia Zawodowego “Future Classroom Lab”

Warsztaty Doskonalenia Zawodowego “Future Classroom Lab”

Zapraszamy nauczycieli dowolnych specjalności, zainteresowanych uczestnictwem w warsztatach doskonalenia zawodowego z cyklu Future Classroom Lab organizowanych przez European Schoolnet w Brukseli. Warsztaty pt. Collaborative Schools Development przeznaczone są dla doświadczonych w eTwinning nauczycieli.

Szkolenie odbędzie się w Brukseli w siedzibie European Schoolnet w dniach 6-7 października 2016 (pobyt w Brukseli w dniach 5-7 października). Spotkanie odbywać się będzie w języku angielskim.

Krótki opis warsztatów:

Many schools struggle with developing a whole school approach to embedding the use of technology in teaching and learning. This workshop is designed for aspiring schools leaders and advanced teachers to explore strategies for whole school development and improvement using technology; to understand the main issues for mainstreaming best practice; to identify a specific development focus at classroom level and school level; and to implement change with peer support. Participants will be introduced to the ‘Framework for Mainstreaming Change’ and a series of ten investigations that can be undertaken by teachers within their own schools, with a strong focus on mainstreaming the use of ICT to support whole school development.

The workshop includes two follow-up online seminars (webinars) where the progress of the schools is tracked and shared. Change doesn’t happen overnight, and therefore the participants should commit to work on the topic on a long-term and take an active role in the follow-up activities. The participants – aspiring schools leaders and advanced teachers – should have a good level of English.

Jeżeli jesteś zainteresowana/y udziałem w warsztatach i spełniasz kryteria rekrutacji, prosimy zgłoś swoją kandydaturę poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Warunki rekrutacji na wyjazd:

  1. aktywny nauczyciel dowolnej specjalności
  2. doświadczenie w programie eTwinning (zrealizowany minimum jeden projekt eTwinning)
  3. udział w spotkaniu zagranicznym eTwinning po raz pierwszy (nie dotyczy gali rozdania Europejskich Nagród eTwinning)
  4. znajomość języka angielskiego na poziomie minimum komunikatywnym

Organizatorzy informują, iż w warsztatach weźmie 5 osób, które uzyskają podczas rekrutacji największą liczbę punktów za doświadczenie i osiągnięcia w eTwinning.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 28 sierpnia 2016

Informujemy, że osoby zgłaszające swoją kandydaturę na kilka spotkań międzynarodowych jednocześnie, będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji tylko jednego wydarzenia.

Informujemy również, że w przypadku dużej liczby zgłoszeń, nabór może zostać zakończony przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń.

Zasady finansowania udziału w międzynarodowych spotkaniach eTwinning

Dodaj komentarz