Warsztaty Doskonalenia Zawodowego “Future Classroom Lab”

Warsztaty Doskonalenia Zawodowego “Future Classroom Lab”

Zapraszamy nauczycieli pracujących w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, zainteresowanych uczestnictwem w warsztatach doskonalenia zawodowego z cyklu Future Classroom Lab organizowanych przez European Schoolnet w Brukseli. Warsztaty pt. Programming for the 21st century classroom przeznaczone są dla doświadczonych w eTwinning nauczycieli.

Szkolenie odbędzie się w Brukseli w siedzibie European Schoolnet w dniach 17-21 października 2016 (pobyt w Brukseli w dniach 16-21 października). Spotkanie odbywać się będzie w języku angielskim.

Krótki opis warsztatów:

Programming and computational thinking skills are becoming ever more important in our society and working life. Learning to code develops various skills such as problem-solving, logical reasoning and creativity, and can help student motivation in mathematics theory as it encourages them to apply their knowledge. Schools are key players in introducing programming to students in an engaging way, and help defuse negative stereotypes around computer science. During the course teachers will learn about the importance of programming in today’s society and education, learn ways to introduce programming in cross-curricular work, discover and test different programming tools, explore ways to motivate and encourage students, and develop a programming lesson plan for their classrooms.

Jeżeli jesteś zainteresowana/y udziałem w warsztatach i spełniasz kryteria rekrutacji zgłoś swoją kandydaturę poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Warunki rekrutacji na wyjazd:

  1. aktywny nauczyciel pracujący w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej;
  2. doświadczenie w programie eTwinning (zrealizowany co najmniej jeden projekt eTwinning);
  3. znajomość języka angielskiego na poziomie minimum komunikatywnym.

Organizatorzy informują, iż w warsztatach weźmie 8 osób, które uzyskają podczas rekrutacji największą liczbę punktów za doświadczenie i osiągnięcia w eTwinning.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 11 września 2016

Informujemy, że osoby zgłaszające swoją kandydaturę na kilka spotkań międzynarodowych jednocześnie, będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji tylko jednego wydarzenia.

Informujemy również, że w przypadku dużej liczby zgłoszeń, nabór może zostać zakończony przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń oraz że pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning.

Zasady finansowania udziału w międzynarodowych spotkaniach eTwinning