Warsztaty Doskonalenia Zawodowego „Future Classroom Lab”

Warsztaty Doskonalenia Zawodowego „Future Classroom Lab”

Zapraszamy nauczycieli każdej specjalności zainteresowanych uczestnictwem w warsztatach doskonalenia zawodowego z cyklu Future Classroom Lab organizowanych przez European Schoolnet w Brukseli. Warsztaty pt. Collaborative teaching and learning with ICT tools przeznaczone są dla doświadczonych w eTwinning nauczycieli.

 

Szkolenie odbędzie się w Brukseli w siedzibie European Schoolnet w dniach 11-12 marca 2017 (pobyt w Brukseli w dniach 10-12 marca 2017). Spotkanie odbywać się będzie w języku angielskim.

Krótki opis warsztatów:

Collaboration is a valuable 21st-century skill, yet teaching about or through collaboration remains rare in schools because of a lack of understanding of what real collaboration in an educational setting means. The participants will explore a range of tools and ideas that help them to promote collaborative and team work among students and to integrate ICT into their teaching practice in a collaborative and sustainable way. The workshop is ideal for teachers involved in eTwinning, giving them ideas to set up more innovative collaboration projects.

 

Jeżeli jesteś zainteresowana/y udziałem w warsztatach i spełniasz kryteria rekrutacji zgłoś swoją kandydaturę poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Warunki rekrutacji na wyjazd:

  1. aktywny nauczyciel każdej specjalności;
  2. doświadczenie w programie eTwinning (zrealizowany co najmniej jeden projekt eTwinning);
  3. znajomość języka angielskiego na poziomie minimum komunikatywnym.

Organizatorzy informują, iż w warsztatach weźmie udział 6 osób, które uzyskają podczas rekrutacji największą liczbę punktów za doświadczenie i osiągnięcia w eTwinning.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 29 stycznia 2017.

Informujemy, że:

  • osoby zgłaszające swoją kandydaturę na kilka spotkań międzynarodowych jednocześnie, będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji tylko jednego wydarzenia.
  • w przypadku dużej liczby zgłoszeń, nabór może zostać zakończony przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń;
  • pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning;
  • osoby zgłaszające swoją kandydaturę zobowiązane są do zapoznania się z „zasadami udziału w szkoleniach eTwinning” oraz nadesłania oryginału „oświadczenia uczestnika”.

Zasady udziału w spotkaniach eTwinning