Warsztaty Doskonalenia Zawodowego „Future Classroom Lab” – Developing Digital Skills in your classroom

Warsztaty Doskonalenia Zawodowego „Future Classroom Lab” – Developing Digital Skills in your classroom

Zapraszamy nauczycieli każdej specjalności zainteresowanych uczestnictwem w warsztatach doskonalenia zawodowego z cyklu Future Classroom Lab organizowanych przez European Schoolnet w Brukseli. Warsztaty pt. Developing Digital Skills in your classroom przeznaczone są dla doświadczonych w eTwinning nauczycieli.

Szkolenie odbędzie się w Brukseli w siedzibie European Schoolnet w dniach 3-4 grudnia 2016 (pobyt w Brukseli w dniach 2-4 grudnia 2016). Spotkanie odbywać się będzie w języku angielskim.

Krótki opis warsztatów:

Digital skills are already an essential requirement for young people to succeed in an increasingly digitized society. Schools and teachers therefore need support to work with their students to develop a wide range of digital skills that ensure young people leaving school have the skills required by the labour market and by an increasingly digitized society. This workshop gives an introduction on to developing a range of digital skills and to introducing them to the tools and resources that are available to them.

Jeżeli jesteś zainteresowana/y udziałem w warsztatach i spełniasz kryteria rekrutacji zgłoś swoją kandydaturę poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Warunki rekrutacji na wyjazd:

  1. aktywny nauczyciel każdej specjalności;
  2. doświadczenie w programie eTwinning (zrealizowany co najmniej jeden projekt eTwinning);
  3. znajomość języka angielskiego na poziomie minimum komunikatywnym.

Organizatorzy informują, iż w warsztatach weźmie 2 osoby, które uzyskają podczas rekrutacji największą liczbę punktów za doświadczenie i osiągnięcia w eTwinning.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 4 listopada 2016

Informujemy, że osoby zgłaszające swoją kandydaturę na kilka spotkań międzynarodowych jednocześnie, będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji tylko jednego wydarzenia.

Informujemy również, że w przypadku dużej liczby zgłoszeń, nabór może zostać zakończony przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń oraz że pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning.

Zasady finansowania udziału w międzynarodowych spotkaniach eTwinning