Warsztaty Doskonalenia Zawodowego „Future Classroom Lab”  – Digital Skills

Warsztaty Doskonalenia Zawodowego „Future Classroom Lab” – Digital Skills

 

Zapraszamy nauczycieli każdej specjalności zainteresowanych uczestnictwem w warsztatach doskonalenia zawodowego z cyklu Future Classroom Lab organizowanych przez European Schoolnet w Brukseli. Warsztaty pt. Digital Skills przeznaczone są dla doświadczonych w eTwinning nauczycieli.

Szkolenie odbędzie się w Brukseli w siedzibie European Schoolnet w dniach 6-8 listopada 2017 (pobyt w Brukseli w dniach 5-8 listopada 2017). Spotkanie odbywać się będzie w języku angielskim.

Krótki opis warsztatów:

How to support the development of a wide range of digital skills that ensure young people leaving school have the skills required by the labour market and by an increasingly digitized society? At this course the participants will focus on such digital skills and tools and resources that are available to them. The course will also focus on what the increased use of ICT means for eSafety in the classroom.

Jeżeli jesteś zainteresowana/y udziałem w warsztatach i spełniasz kryteria rekrutacji zgłoś swoją kandydaturę poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Warunki rekrutacji na wyjazd:

  1. aktywny nauczyciel pracujący w szkole lub przedszkolu;
  2. doświadczenie w programie eTwinning
    (zrealizowany co najmniej jeden projekt eTwinning);
  3. znajomość języka angielskiego na poziomie minimum komunikatywnym.

Organizatorzy informują, iż w warsztatach weźmie udział 9 osób, które uzyskają podczas rekrutacji największą liczbę punktów za doświadczenie i osiągnięcia w eTwinning.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 8 października 2017

Informujemy, że:

  • osoby zgłaszające swoją kandydaturę na kilka spotkań międzynarodowych jednocześnie, będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji tylko jednego wydarzenia.
  • w przypadku dużej liczby zgłoszeń, nabór może zostać zakończony przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń;
  • pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu warsztaty doskonalenia zawodowego;
  • osoby zgłaszające swoją kandydaturę zobowiązane są do zapoznania się z zasadami udziału w szkoleniach eTwinning oraz nadesłania oryginału „oświadczenia uczestnika” (w treści dokumentu poniżej).

Zasady udziału w spotkaniach eTwinning