Warsztaty Doskonalenia Zawodowego „Future Classroom Lab” – Future Classroom Scenarios and Toolkit

Warsztaty Doskonalenia Zawodowego „Future Classroom Lab” – Future Classroom Scenarios and Toolkit

Zapraszamy nauczycieli każdej specjalności zainteresowanych uczestnictwem w warsztatach doskonalenia zawodowego z cyklu Future Classroom Lab organizowanych przez European Schoolnet w Brukseli. Warsztaty pt. Future Classroom Scenarios and Toolkit przeznaczone są dla doświadczonych w eTwinning nauczycieli.

Szkolenie odbędzie się w Brukseli w siedzibie European Schoolnet w dniach 8-9 maja 2017 (pobyt w Brukseli w dniach 7-9 maja 2017). Spotkanie odbywać się będzie w języku angielskim.

 

Krótki opis warsztatów:

The Future Classroom Scenarios workshop gives participants an opportunity to explore innovative approaches and technologies to enhance classroom delivery, and work with other teachers from across Europe to develop new ideas for everyone’s own classroom and school. The course is designed to give a hands-on approach to help participants develop their own ideas about 21st Century Learning and the effective use of technology. The participants will also discover the renewed Future Classroom Toolkit, a useful resources for schools and educators to develop their teaching.

 

Jeżeli jesteś zainteresowana/y udziałem w warsztatach i spełniasz kryteria rekrutacji zgłoś swoją kandydaturę poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Warunki rekrutacji na wyjazd:

  1. aktywny nauczyciel każdej specjalności;
  2. doświadczenie w programie eTwinning (zrealizowany co najmniej jeden projekt eTwinning);
  3. uczestnictwo w wydarzeniu międzynarodowym eTwinning typu „warsztaty doskonalenia zawodowego” po raz pierwszy;
  4. znajomość języka angielskiego na poziomie minimum komunikatywnym.

Organizatorzy informują, iż w warsztatach weźmie udział 6 osób, które uzyskają podczas rekrutacji największą liczbę punktów za doświadczenie i osiągnięcia w eTwinning.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 12 marca 2017

Informujemy, że:

  • osoby zgłaszające swoją kandydaturę na kilka spotkań międzynarodowych jednocześnie, będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji tylko jednego wydarzenia.
  • w przypadku dużej liczby zgłoszeń, nabór może zostać zakończony przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń;
  • osoby zgłaszające swoją kandydaturę zobowiązane są do zapoznania się z zasadami udziału w szkoleniach eTwinning oraz nadesłania oryginału „oświadczenia uczestnika”.

Zasady udziału w szkoleniach eTwinning