Warsztaty Doskonalenia Zawodowego “Future Classsroom Lab”

Warsztaty Doskonalenia Zawodowego “Future Classsroom Lab”

Zapraszamy nauczycieli przedmiotów ścisłych oraz TIK, zainteresowanych uczestnictwem w warsztatach doskonalenia zawodowego z cyklu Future Classroom Lab organizowanych przez European Schoolnet w Brukseli. Warsztaty pt.Science projects workshop in the Future Classroom Lab przeznaczone są dla doświadczonych w eTwinning nauczycieli z osiągnięciami w realizacji projektów eTwinningowych.

Szkolenie odbędzie się w Brukseli w siedzibie European Schoolnet w dniach 17-18 października 2015 (pobyt w Brukseli w dniach 16-18 października 2015). Spotkanie odbywać się będzie w języku angielskim.

Krótki opis warsztatów:

The workshop is organised in collaboration with the Scientix project. The workshop will bring together teachers to experience new resources and ideas for more engaging science teaching. The workshop is targeted to science, ICT and mathematics teachers at secondary level. The participants will also be introduced a number of European science projects and they will learn about participation opportunities. The workshop is organised over a weekend (arrival on Friday evening, leaving Sunday afternoon).

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w warsztatach i spełniasz kryteria rekrutacji, prosimy zgłoś swoją kandydaturę poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Warunki rekrutacji na wyjazd:

  1. aktywny nauczyciel przedmiotów ścisłych oraz TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne)
  2. doświadczenie w programie eTwinning (przyznana minimum jedna Krajowa Odznaka Jakości eTwinning za projekt międzynarodowy)
  3. udział w spotkaniu zagranicznym eTwinning po raz pierwszy (nie dotyczy gali rozdania Europejskich Nagród eTwinning)
  4. znajomość języka angielskiego na poziomie minimum komunikatywnym

Organizatorzy informują, iż w warsztatach weźmie udział 5 osób, które uzyskają podczas rekrutacji największą liczbę punktów za doświadczenie i osiągnięcia w eTwinning.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 13 września 2015.

Informujemy, że osoby zgłaszające swoją kandydaturę na kilka spotkań międzynarodowych jednocześnie, będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji tylko jednego wydarzenia.

Zasady finansowania udziału w międzynarodowych spotkaniach eTwinning

Dodaj komentarz