Warsztaty Doskonalenia Zawodowego “Future Classsroom Lab”

Warsztaty Doskonalenia Zawodowego “Future Classsroom Lab”

Zapraszamy nauczycieli pracujących w szkołach średnich oraz gimnazjalnych, interesujących się programowaniem, do uczestnictwa w warsztatach doskonalenia zawodowego z cyklu Future Classroom Lab organizowanych przez European Schoolnet w Brukseli. Warsztaty pt.Programming for the 21st century classroom przeznaczone są dla doświadczonych w eTwinning nauczycieli.

Szkolenie odbędzie się w Brukseli w siedzibie European Schoolnet w dniach 19-21 października 2015 (pobyt w Brukseli w dniach 18-21 października 2015).
Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim.

Opis warsztatów»

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w warsztatach i spełniasz kryteria rekrutacji, prosimy o zgłoszenie swojej kandydaturę poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Warunki rekrutacji na wyjazd:

  1. aktywny nauczyciel, pracujący w szkole średniej lub gimnazjalnej
  2. doświadczenie w programie eTwinning (zrealizowany minimum jeden projekt eTwinnnig)
  3. udział w spotkaniu zagranicznym eTwinning po raz pierwszy (nie dotyczy gali rozdania Europejskich Nagród eTwinning)
  4. znajomość języka angielskiego na poziomie minimum komunikatywnym

Organizatorzy informują, iż w warsztatach weźmie udział 5 osób, które uzyskają podczas rekrutacji największą liczbę punktów za doświadczenie i osiągnięcia w eTwinning.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 18 września 2015.

Informujemy, że osoby zgłaszające swoją kandydaturę na kilka spotkań międzynarodowych jednocześnie, będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji tylko jednego wydarzenia.

W przypadku tego spotkania Krajowe Biuro eTwinning w Polsce pokrywa opłatę szkoleniową oraz zapewnia uczestnikom zwrot kosztów zakwaterowania oraz zakupu biletu lotniczego w obie strony.

Informujemy również, że w przypadku dużej liczby zgłoszeń, nabór może zostać zakończony przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń.

Termin nadsyłania zgłoszeń został skrócony do dnia 16 września 2015, godz 11.20.

Dodaj komentarz