Warsztaty Doskonalenia Zawodowego “Future Classsroom Lab”

Warsztaty Doskonalenia Zawodowego “Future Classsroom Lab”

Zapraszamy nauczycieli dowolnych specjalności, zainteresowanych uczestnictwem w warsztatach doskonalenia zawodowego z cyklu Future Classroom Lab organizowanych przez European Schoolnet w Brukseli. Warsztaty pt. Future Classroom Scenarios przeznaczone są dla doświadczonych w eTwinning nauczycieli z osiągnięciami w realizacji projektów eTwinningowych.

Szkolenie odbędzie się w Brukseli w siedzibie European Schoolnet w dniach 5-6 października 2015 (pobyt w Brukseli w dniach 4-6 października 2015). Spotkanie odbywać się będzie w języku angielskim.

Krótki opis warsztatów:

The FCS workshop gives participants an opportunity to explore innovative approaches and technologies to enhance classroom delivery, and work with other teachers from across Europe to develop new ideas for everyone’s own classroom and school. The course is designed to give a hands-on approach to help participants develop their own ideas about 21st Century Learning and the effective use of technology. The workshop is based on the results and toolkits from a pan-European iTEC project which is developing and testing future classroom scenarios in over 2000 classrooms across Europe.

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w warsztatach i spełniasz kryteria rekrutacji, prosimy zgłoś swoją kandydaturę poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Warunki rekrutacji na wyjazd:

  1. aktywny nauczyciel dowolnej specjalności
  2. doświadczenie w programie eTwinning (przyznana minimum jedna Krajowa Odznaka Jakości eTwinning)
  3. udział w spotkaniu zagranicznym eTwinning po raz pierwszy (nie dotyczy gali rozdania Europejskich Nagród eTwinning)
  4. znajomość języka angielskiego na poziomie minimum komunikatywnym

Organizatorzy informują, iż w warsztatach weźmie udział 5 osób, które uzyskają podczas rekrutacji największą liczbę punktów za doświadczenie i osiągnięcia w eTwinning.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 8 września o godz. 10:00.

Informujemy, że osoby zgłaszające swoją kandydaturę na kilka spotkań międzynarodowych jednocześnie, będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji tylko jednego wydarzenia.

Zasady finansowania udziału w międzynarodowych spotkaniach eTwinning

Dodaj komentarz