Warsztaty doskonalenia zawodowego – Professional Development Workshop as a Toolcamp on 21st Century Skills.

Warsztaty doskonalenia zawodowego – Professional Development Workshop as a Toolcamp on 21st Century Skills.

Zapraszamy nauczycieli doświadczonych w eTwinning, pracujących z uczniami w wieku 12-15 lat; na międzynarodowe warsztaty doskonalenia zawodowego pt. „PDW as a Toolcamp on 21st Century Skills. Combined with Denmark’s Learning Festival 2018”.

 Warsztaty organizowane są przez duńskie biuro eTwinning i odbędą się w Danii w dniach 6-8 marca 2018 w Kopenhadze. Spotkanie skierowane jest do nauczycieli każdej specjalności i prowadzone będzie w języku angielskim. Warsztaty to także szansa na znalezienie partnerów do współpracy przy realizacji projektów eTwinning i partnerstw Erasmus+

Krótki opis warsztatów:

Professional Development Workshop (PDW) in Copenhagen, Denmark, will focus on how teachers can teach students 21st century skills in a way that combines theory and practice. What are the possibilities for developing a didactic approach that combines both subject based learning and needs for 21st century learners?

The goal of the PDW 2018 is to develop a common language that gives school heads, teachers and students a concrete way of working and developing 21st Century learning and hereby contribute to tackle the challenges of the 21st century pedagogy. The concept of C.R.A.F.T, formerly known as Toolcamp, offer a model for the wider implementation of non-traditional pedagogies with a strong emphasis on ICT.

 The participants in this PDW will get a clear and practical way to integrate 21st century skills in their own teaching and will be able to work on and prepare eTwinning projects where students, across nations, can work on solving real world problems together.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w warsztatach i spełniasz warunki rekrutacji, prosimy zgłoś swoją kandydaturę poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (poniżej).
Przed wysłaniem zgłoszenia prosimy o sprawdzenia warunków podróży i konsultację z dyrekcją szkoły pod kątem swojej dostępności w datach szkolenia. Przypominamy, że zwracamy jedynie koszty połączeń lotniczych. 

 

Formularz zgłoszeniowy

 

Warunki rekrutacji:

  1. czynny nauczyciel każdej specjalności;
  2. doświadczenie w programie eTwinning (zrealizowany co najmniej jeden projekt eTwinning);
  3. nauczyciel pracujący z uczniami w wieku 12-15 lat;
  4. swobodna komunikacja w języku angielskim.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 26 stycznia 2017

Informujemy, że:

  • w procesie rekrutacji wyłonione zostaną osoby, które uzyskają największą liczbę punktów za doświadczenie i osiągnięcia w eTwinning;
  • osoby zgłaszające swoją kandydaturę na kilka spotkań międzynarodowych jednocześnie, będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji tylko jednego wydarzenia.
  • nauczyciele, którzy uczestniczyli już w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu warsztaty doskonalenia zawodowego nie będą brani pod uwagę w procesie rekrutacji;
  • osoby zgłaszające swoją kandydaturę zobowiązane są do zapoznania się z Zasadami udziału w szkoleniach eTwinning (poniżej) oraz nadesłania pocztą tradycyjną oryginału Oświadczenia uczestnika (w treści dokumentu poniżej);
  • w przypadku dużej liczby zgłoszeń, nabór może zostać zakończony przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń.

 

Zasady udziału w szkoleniach eTwinning

Kontakt:
tel. 224-631-226
enowak@frse.org.pl