Warsztaty doskonalenia zawodowego  – School Inclusion

Warsztaty doskonalenia zawodowego – School Inclusion

 

Zapraszamy nauczycieli doświadczonych w eTwinning, pracujących z uczniami w wieku 5-16 lat  na międzynarodowe warsztaty doskonalenia zawodowego pt. School Inclusion (language and culture minority, Roma minority, special needs pupils). Warsztaty organizowane są przez słowackie biuro eTwinning i odbędą się w dniach 5-7 października 2017 w Bratysławie.

Spotkanie skierowane jest do nauczycieli każdej specjalności i prowadzone będzie w języku angielskim.

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w seminarium i spełniasz warunki rekrutacji, prosimy zgłoś swoją kandydaturę poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Warunki rekrutacji:

  1. nauczyciel każdej specjalności pracujący z uczniami w wieku 5-16 lat;
  2. zrealizowany minimum jeden projekt eTwinning;
  3. swobodna komunikacja w języku angielskim.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 6 sierpnia 2017

Informujemy, że:

  • w warsztatach weźmie udział 5 osób, które uzyskają podczas rekrutacji największą liczbę punktów za doświadczenie i osiągnięcia w eTwinning;
  • osoby zgłaszające swoją kandydaturę na kilka spotkań międzynarodowych jednocześnie, będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji tylko jednego wydarzenia.
  • w przypadku dużej liczby zgłoszeń, nabór może zostać zakończony przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń;
  • pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu warsztaty doskonalenia zawodowego;
  • osoby zgłaszające swoją kandydaturę zobowiązane są do zapoznania się z zasadami udziału w szkoleniach eTwinning oraz nadesłania pocztą tradycyjną oryginału oświadczenia uczestnika – treść w dokumencie poniżej.

 

Zasady udziału w spotkaniach eTwinning