Warsztaty doskonalenia zawodowego „Update your History&Culture”

Warsztaty doskonalenia zawodowego „Update your History&Culture”

Zapraszamy nauczycieli z doświadczeniem w programie eTwinning, pracujących w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych (wiek uczniów: 7-18 lat) na międzynarodowe warsztaty doskonalenia zawodowego, które organizowane są przez łotewskie biuro eTwinning w dniach 26-28 czerwca 2018 w Rydze. Spotkanie skierowane jest do nauczycieli uczących przedmiotów humanistycznych (historii, kulturoznawstwa, języków i plastyki) i prowadzone będzie w języku angielskim.

Aby zgłosić swoją kandydaturę, należy:

 • posiadać doświadczenie w programie eTwinning (zrealizowany co najmniej jeden projekt eTwinning)
 • zapoznać się z zasadami udziału w spotkaniach eTwinning
 • wypełnić, podpisać i zeskanować oświadczenie uczestnika (druga strona w/w pliku)
 • wypełnić formularz zgłoszeniowy, załączając do niego skan w/w oświadczenia
 • przesłać wypełnione i podpisane oświadczenie uczestnika na adres:
  Krajowe Biuro eTwinning
  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  Aleje Jerozolimskie 142A
  02-305 Warszawa
  z dopiskiem oświadczenie – Ryga

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 7 maja 2018.

Ponadto informujemy, że:

 • osoby zgłaszające swoją kandydaturę na kilka spotkań międzynarodowych jednocześnie, będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji tylko jednego wydarzenia.
 • w przypadku dużej liczby zgłoszeń, nabór może zostać zakończony przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń;
 • pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu warsztaty doskonalenia zawodowego.