Warsztaty Future Classroom Lab – Developing an eSafe Classroom

Warsztaty Future Classroom Lab – Developing an eSafe Classroom

Zapraszamy nauczycieli każdej specjalności zainteresowanych uczestnictwem w warsztatach doskonalenia zawodowego z cyklu Future Classroom Lab organizowanych przez European Schoolnet w Brukseli. Warsztaty pt. Developing an eSafe Classroom przeznaczone są dla doświadczonych w eTwinning nauczycieli.

Szkolenie odbędzie się w Brukseli w siedzibie European Schoolnet w dniach 14-18 listopada 2016 (pobyt w Brukseli w dniach 13-18 listopada). Spotkanie odbywać się będzie w języku angielskim.

Krótki opis warsztatów:

The Internet is part of daily practice of many classroom activities. Teachers use and, increasingly, produce more digital materials as part of course work. Many teachers and students now use social media and mobile tools to access and share information. But what do all of these new practices mean for eSafety in the classroom? How are online tools such as blogs, wikis, Twitter and Facebook used in the classroom in an effective and safe way? How do we manage issues such as copyright, privacy, personal safety and verification of sites? How do we get students to engage with these issues and their own personal safety proactively? This workshop is a hands-on, practical course, designed to help teachers embed eSafety within everyday teaching and learning.

Jeżeli jesteś zainteresowana/y udziałem w warsztatach i spełniasz kryteria rekrutacji zgłoś swoją kandydaturę poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Warunki rekrutacji na wyjazd:

  1. aktywny nauczyciel każdej specjalności;
  2. doświadczenie w programie eTwinning (zrealizowany co najmniej jeden projekt eTwinning);
  3. znajomość języka angielskiego na poziomie minimum komunikatywnym.

Organizatorzy informują, iż w warsztatach weźmie 5 osób, które uzyskają podczas rekrutacji największą liczbę punktów za doświadczenie i osiągnięcia w eTwinning.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 13 października 2016

Informujemy, że osoby zgłaszające swoją kandydaturę na kilka spotkań międzynarodowych jednocześnie, będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji tylko jednego wydarzenia.

Informujemy również, że w przypadku dużej liczby zgłoszeń, nabór może zostać zakończony przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń oraz że pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning.

Zasady finansowania udziału w międzynarodowych spotkaniach eTwinning