Warsztaty Future Classroom Lab – Flipped classroom

Warsztaty Future Classroom Lab – Flipped classroom

Zapraszamy nauczycieli każdej specjalności zainteresowanych uczestnictwem w warsztatach doskonalenia zawodowego z cyklu Future Classroom Lab organizowanych przez European Schoolnet w Brukseli. Warsztaty pt. Flipped classroom przeznaczone są dla doświadczonych w eTwinning nauczycieli.

Szkolenie odbędzie się w Brukseli w siedzibie European Schoolnet w dniach 26-27 listopada 2016 (pobyt w Brukseli w dniach 25-27 listopada). Spotkanie odbywać się będzie w języku angielskim.

Krótki opis warsztatów:

In this workshop the teachers will explore “flipped classroom”, an emerging form of teaching and learning: Students learn new content through material gathered or prepared by the teacher like video lectures, usually at home. What used to be homework (assigned problems) is now done in class with teachers offering more personalized guidance and interaction with students, instead of lecturing. The participants will get an introduction on how to plan flipped lessons, how to create activities and content, and what kind of ICT tools to use.

Jeżeli jesteś zainteresowana/y udziałem w warsztatach i spełniasz kryteria rekrutacji zgłoś swoją kandydaturę poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Warunki rekrutacji na wyjazd:

  1. aktywny nauczyciel każdej specjalności;
  2. doświadczenie w programie eTwinning (zrealizowany co najmniej jeden projekt eTwinning);
  3. znajomość języka angielskiego na poziomie minimum komunikatywnym.

Organizatorzy informują, iż w warsztatach weźmie 7 osób, które uzyskają podczas rekrutacji największą liczbę punktów za doświadczenie i osiągnięcia w eTwinning.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 23 października 2016

Informujemy, że osoby zgłaszające swoją kandydaturę na kilka spotkań międzynarodowych jednocześnie, będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji tylko jednego wydarzenia.

Informujemy również, że w przypadku dużej liczby zgłoszeń, nabór może zostać zakończony przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń oraz że pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning.

Zasady finansowania udziału w międzynarodowych spotkaniach eTwinning