Warsztaty i seminaria międzynarodowe w 2012 roku

Warsztaty i seminaria międzynarodowe w 2012 roku

Warsztaty rozwoju zawodowego i seminaria kontaktowe przeznaczone są dla osób, które chcą dowiedzieć się więcej na temat eTwinningu oraz rozwijać swoje umiejętności w zakresie współpracy europejskiej wykorzystującej technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK). Spotkania te gromadzą uczestników z różnych krajów europejskich, którzy poznają się, wymieniają doświadczeniami i tworzą własny projekt eTwinning.

 

Warsztaty rozwoju zawodowego (Professional Development Workshops) w 2012 roku:

19-21.04.2012, Göteborg, Szwecja – warsztat dla nauczycieli ze szkół szpitalnych

31.05-2.06.2012, Lizbona, Portugalia – warsztat dla nauczycieli ze szkół podstawowywch o tematyce “Maths and ICT”

7-9.06.2012, Druskienniki, Litwa – warsztat dla nauczycieli przedmiotów ścisłych z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

27-29.09.2012, Budapeszt, Węgry – warsztat dla nauczycieli literatury, sztuki i historii z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

8-10.11.2012, Ateny, Grecja – warsztat dla ambasadorów

16-18.11.2012, Poitiers, Francja – warsztat o zasobach edukacyjnych w języku francuskim

 

Seminaria kontaktowe (Contact Seminars) w 2012 roku:

23-26.02.2012, Kraków, Polska – seminarium dla dyrektorów szkół

9-11.03.2012, Akwizgran, Niemcy – seminarium o tematyce zespołów szkolnych

19-21.04.2012, Poděbrady, Czechy – seminarium dla nauczycieli przedszkolnych

19-22.04.2012, Warszawa, Polska – seminarium dla nauczycieli przedmiotów ścisłych

26-28.04.2012, Bratysława, Słowacja – seminarium słowiańskie w językach narodowych

27-29.04.2012, Ryga, Łotwa – seminarium dla nauczycieli języka rosyjskiego

20-22.06.2012, Wiedeń, Austria – seminarium dla nauczycieli ze szkół zawodowych

27-29.09.2012, Żylina, Słowacja – seminarium dla krajów grupy wyszehradzkiej

4-6.10.2012, Le Mans, Francja – seminarium o tematyce historii sztuki i upowszechniania lokalnego dziedzictwa kulturowego

25-28.10.2012, Wrocław, Polska – seminarium dla nauczycieli przedszkolnych i edukacji wczesnoszkolnej

8-10.11.2012, Berno, Szwajcaria – seminarium dla nauczycieli języka niemieckiego

22-24.11.2012, Belfast, Wielka Brytania – seminarium o tematyce marynistycznej

 

Internetowe Seminaria kontaktowe (Webinars) w 2012 roku:

26.11-04.12.2012 – seminarium dla nauczycieli ze szkół podstawowych z Polski i Czech