Warsztaty Rozwoju Zawodowego w Warszawie

Warsztaty Rozwoju Zawodowego w Warszawie

120 uczestników, z 24 krajów, spotkało się w Warszawie na Warsztatach Rozwoju Zawodowego Science, environment and entrepreneurship in eTwinning projects.

Konferencję otworzył dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Mirosław Marczewski, witając uczestników oraz Anne Gilleran, z Centralnego Biura eTwinning (CSS) z Brukseli, która przedstawiła zgromadzonym najnowsze trendy rozwoju Programu, w tym wiele ciekawych informacji  i możliwości na przyszłość.

Po sesji otwierającej, uczestnicy konferencji mieli przyjemność wysłuchać wykładu profesora Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, Jacka Pyżalskiego, pt. Media education – 5 crutial issues for the future. Profesor Pyżalski przedstawił wyniki i analizę swoich badań nad sposobem i zakresem wykorzystywania Internetu przez młodzież, wyniki łamiące wiele stereotypów w tej kwestii.

Sesję plenarną zamknął Chris Williams, ambasador British Council, consultant ds. projektów w Lincoln Christ’s Hospital School, który w ramach swojej prezentacji From atoms to molecules and beyond – forming stable and sustainable project partnerships mówił o współpracy pomiędzy partnerami w projekcie: jak ją zbudować i jak utrzymać oraz jakie to ma znaczenie i  rolę w realizacji projektów. Wszystko to, poparte licznymi, praktycznymi przykładami i angażującymi ćwiczeniami.

Następny dzień rozpoczął się zajęciami warsztatowymi. Uczestnicy mogli wybierać spomiędzy wielu ciekawych sesji: How to run a good eTwinning project? Teacher exchange workshop, Lego robotics and innovation, Start from Scratch, ICT tools in mathematical projects, Google Earth.

W drugiej części dnia, w Centrum Nauki Kopernik zaplanowano specjalne zajęcia w ‘Majstrowni’, gdzie uczestnicy konstruowali i testowali podczas wyścigów własnoręcznie zbudowane pojazdy rakietowe. Efekty końcowe to idealny obraz ogromnej kreatywności eTwinnerów.

Ostatniego dnia uczestnicy wzięli udział w czterech sesjach warsztatowych wybierając najbardziej interesujące spośród proponowanych, w tym: Inspiration for eTwinning STEM project, Science projects and pupils competences, Teacher exchange workshop, Google Earth, How to run a good eTwinning project?, Programming with Minecraft, Music related activities, eTwinning – growing collaboration. Spotkanie zakończyło się sesją plenarną, premierą najnowszego filmu o programie eTwinning zrealizowanego przez polskie Krajowe Biuro eTwinning, wręczeniem certyfikatów, wspólnymi zdjęciami, podziękowaniami i pożegnaniami. Pojawiło się też kilka nowych projektów eTwinning…

Wszystkie materiały z konferencji oraz zdjęcia można obejrzeć na stronie konferencji.

Poznajcie również opinie uczestników spotkania

Dodaj komentarz