Water means life

Water means life

Przedmiot: 
biologia
Nazwa szkoły: 
Zespół Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoła Podstawowa Nr 13 w Zawierciu

Koordynatorzy:
Justyna Kukułka i Andrzej Wilk

Szkoły partnerskie:
Heinrich-Böll-Gesamtschule (Niemcy) i IES VIERA Y CLAVIJO (Hiszpania)

Obszary tematyczne:
sztuka, biologia, obywatelstwo, chemia, fizyka, projektowanie i technologia, edukacja środowiskowa, języki obce, geografia, historia sztuki, domowa ekonomia, informatyka/TIK, polityka, matematyka, geometria, technologia

Język:
angielski

TwinSpace projektu:
https://twinspace.etwinning.net/553/home

Nagrody i wyróżnienia:
Laureat konkursu Nasz projekt eTwinning 2016
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości

 

W trakcie pracy nad projektem uczniowie w sposób przystępny i obrazowy pogłębiali swą wiedzę na temat wody. Odkrywali, jak ważną rolę odgrywa ona w ekosystemie i organizmie człowieka, a tym samym uświadamiali sobie, jak istotne jest dbanie o jej dobry stan. Wnikliwie poznawali procesy uzdatniania wody, odwiedzając oczyszczalnie ścieków. Organizowali wycieczkę nad pobliską rzekę, aby zbadać klasę czystości wody, uczestniczyli w lekcjach laboratoryjnych, zdobywając umiejętności samodzielnego badania jakości wód, z wykorzystaniem klocków Lego Mindstorms EV3 (zbudowali robota przeznaczonego do sprawdzania właściwości wody). Na podstawie zgromadzonych faktów proponowali niekonwencjonalne sposoby dostarczenia wody do Afryki. Dowiedzieli się, jak mogą oszczędzać wodę. Zdobywali wiedzę o wykorzystaniu energii wodnej, przygotowali reportaż, wspólnie opracowali plan budowy turbiny wodnej. Wykonali liczne eksperymenty związane z wodą, rozwiązując przy tym zadania matematyczne i fizyczne.

Realizując zadania zaplanowane w projekcie, młodzi ludzie wcielali się w role inżynierów, naukowców i odkrywców, a dzięki zastosowaniu umiejętności z różnych dziedzin nauki wychodzili poza schemat zajęć klasowych i szkolnych. Jako młodzi inżynierowie projektowali i budowali nowoczesne systemy nawadniania domu, poduszkowiec oraz tratwę, wprowadzając do tworzonych projektów własne rozwiązania. Uczniowie stali się również odkrywcami, zdobywając lub pogłębiając swą wiedzę na temat wody np. poprzez prowadzenie wywiadów i badań (w oczyszczalni ścieków, Wojewódzkim Instytucie Ochrony Środowiska, wytwórni wody mineralnej), nagrywanie reportaży (rzeka Warta, zapora wodna w Porąbce), rozbudzanie ciekawości świata oraz kształtowanie wrażliwości na to, co niezwykłe i niecodzienne idzie w parze z odkrywaniem i rozwijaniem nowych umiejętności. Za pomocą ambitnego programu symulacji fizyki – 3D-golems, uczniowie tworzyli samodzielnie zaprojektowane pojazdy wodne. Rozwijali także swą kreatywność poprzez poszukiwanie innowacyjnych sposobów pomocy dla Afryki oraz regionów cierpiących na niedobór wody, co czyni projekt bardzo innowacyjnym i opartym w ogromnym stopniu na autonomii uczniów. Innowacja projektu przejawia się w zastosowaniu klocków Lego do budowy i programowania robotów (Water Robot, robot transportujący wodę pitną do Afryki).

W zakresie nauki języka angielskiego, uczniowie rozwijali swe umiejętności komunikacyjne, poprzez posługiwanie się nim w autentycznej komunikacji językowej z partnerami (czaty, wideokonferencje, blogi), Dzięki temu poszerzyli zakres słownictwa (biologia, ekologia, chemia, fizyka, matematyka), doskonalili umiejętności, takie jak: czytanie, słuchanie i pisanie tekstów dotyczących wody. W zakresie informatyki uczniowie nabyli i udoskonalili umiejętności programowania robotów Lego oraz sterowania nimi za pomocą telefonów komórkowych. Wykorzystywali różnorodne programy i aplikacje, w celu tworzenia i komputerowego opracowania wszystkich produktów końcowych. Dzięki temu, że program nauczania techniki został rozszerzony o elementy robotyki, za pomocą zestawów Lego Mindstorms EV3, oprogramowania oraz programu Lego Digital Designer, zbudowali i zaprogramowali roboty, którymi następnie sterowali przy użyciu telefonów komórkowych. Zbudowali również autentyczne przedmioty (dom ze specjalną pompą do nawadniania ogrodu, tratwa, poduszkowiec, turbina wodna). Przeprowadzając doświadczenia i eksperymenty, uczestnicy projektu pogłębiali swą wiedzę z chemii. Dodatkowym zadaniem była także praca w laboratorium chemicznym i badanie jakości wody. Umiejętności matematyczne i fizyczne doskonalone były poprzez rozwiązywanie zadań z tego zakresu. Znajomość zasad fizyki była również wykorzystywana w projektowaniu trójwymiarowych urządzeń w programie symulacji fizyki 3D – golemgame. Biologia i ochrona środowiska – poszukiwanie ekologicznych rozwiązań ochrony wody, racjonalna gospodarka wodna, energia wodna, woda w organizmie człowieka i produktach, życie wodne; geografia – zasoby wodne na świecie, regiony z niedoborem wody, elektrownie wodne, zbiorniki i studnie głębinowych, katastrofy naturalne spowodowane przez wodę; godziny z wychowawcą i wychowanie fizyczne – bezpieczeństwo w wodzie, sporty wodne; historia i język ojczysty – legendy i podania, ciekawostki związane z wodą.

Efektywna komunikacja pomiędzy szkołami była zapewniona poprzez stałe kontakty e-mailowe, czaty, prowadzenie wideokonferencji, wysyłanie paczek z przygotowanymi materiałami (broszury, ulotki, informacje dot. kultury, płyty CD, itp.), wykorzystywanie narzędzi Twinspace (materials, pages, live chat, live event, forums, project journal, teachers’ notebook). Pojawiły się również takie narzędzia jak: Mindomo, Widemapping oraz Bubble, które wykorzystywano do burzy mózgów online. Uczniowie komunikowali się również się za pomocą krótkich video-wiadomości dotyczących zadań z matematyki i fizyki, nawzajem przesyłając sobie rozwiązania. Slideshare, scribd, issuu używane były do dzielenia się materiałami i publikowania prezentacji przez poszczególne grupy międzynarodowe, podczas gdy Picture Trail, Smilebox, Flikr, Photobucket, Kizoa wykorzystywano do wspólnej pracy nad zdjęciami lub obrazami w celu poprawienia ich jakości. Za pomocą Youtube i Vimeo dzielono się przygotowanymi filmami. W trakcie zajęć Koła Europejskiego poznawali nowe narzędzia ICT, z którymi następnie zapoznawali partnerów, udzielając im wskazówek dotyczących ich obsługi. Ucząc się wykorzystania aplikacji zaproponowanych przez partnerów, wspólnie rozważali możliwość ich zastosowania w poszczególnych działaniach projektowych. W komunikacji partnerzy wykorzystywali również debaty oxfordzkie (uczniowie zostali podzieleni na zwolenników i przeciwników określonej tezy, np. Czy warto organizować kampanie promujące oszczędzanie wody?, i muszą przekonać tzw. Radę Mędrców o słuszności swej decyzji). Metoda ta rozwija kreatywne myślenie i umiejętność perswazji. Międzynarodowa rozprawa sądowa, w trakcie której oskarżyciele z Polski i Hiszpanii zadawali przed sądem pytania przedstawicielom firmy z Niemiec pozwanej za zanieczyszczanie rzeki Emscher, to kolejny forma międzynarodowej komunikacji i współpracy.

Niezwykle istotną cechą projektu była bardzo dobra współpraca osób biorących w nim udział. Uczniowie wzajemnie sobie pomagali, motywowali się i wspierali, a także dawali sobie wskazówki do dalszej pracy. Przez cały czas trwania projektu uczniowie byli podzieleni na kilkuosobowe międzynarodowe (polsko-hiszpańsko-niemieckie) grupy, na których czele stali liderzy odpowiedzialni za wykonanie poszczególnych zadań. Uczniowie komunikowali się, negocjując i opracowując materiały w grupach, a następnie podejmując decyzje dotyczące ostatecznego wyglądu produktów końcowych. Grupy dzieliły się efektami swojej pracy, konsultując wspólne działania z pozostałymi zespołami. Prezentacja prac poszczególnych grup odbywała się regularnie, a członkowie zespołów nawzajem oceniali swoje materiały. W taki sposób produkty końcowe podlegały ewaluacji, a kolejne materiały udoskonalano tak, aby osiągnąć wysoki poziom przyjęty przez grupy. Międzynarodowe grupy, przy użyciu specjalnie zaprojektowanych formularzy oceny, recenzowali nawzajem swoje materiały, zanim zostały one opublikowane na Twinspace lub stronie wiki. Bardzo ważnym elementem współpracy było także przeprowadzenie badań jakości wody. Współpraca pomiędzy partnerami była intensywna i regularna, gdyż tematyka projektu jest bardzo ambitna i obejmowała wiele aspektów wymagając od uczniów twórczego myślenia. Partnerzy wspólnie uzgodnili ostateczne terminy wymiany materiałów, regularnie dzieląc się informacjami i aktualizując TwinSpace. Uczniowie zostali zaangażowani w planowanie poszczególnych etapów projektu oraz wdrażanie poszczególnych działań. To oni przejęli inicjatywę i odpowiedzialność za realizację zadań oraz tworzenie produktów końcowych.

…Szkoła zyskała w opinii środowiska lokalnego miano „szkoły ekologicznej’. Relacja pomiędzy uczniami i nauczycielami uległa zdecydowanej poprawie. Zwiększył się również zakres współpracy z rodzicami i społecznością lokalną, której nastawienie w kwestii europejskiej stało się zdecydowanie pozytywne…

Koordynatorzy

Wszystkie materiały dostępne są na TwinSpace projektu.