We are all Children of Ancient Greece and Rome

We are all Children of Ancient Greece and Rome

Nazwa szkoły:
Społeczne Gimnazjum “Dębinka” w Poznaniu

Koordynatorzy:
Agnieszka Kroll i Adam Bech

Szkoły partnerskie:
Colegiul Național Iași, Rumunia
IES COSTA DEL SOL, Hiszpania
ICS 2, Włochy
ICS Assisi 3, Włochy

Obszary tematyczne:
informatyka, język obcy, historia/WOS, sztuka, muzyka, plastyka

Języki:
angielski

Strona projektu:
https://twinspace.etwinning.net/11113/home

Nagrody i wyróżnienia:
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości
Laureat konkursu Nasz projekt eTwinning 2019

 

Projekt skupiał się na poszukiwaniu wspólnego dziedzictwa antyku greckiego i rzymskiego, które jest obecne w życiu współczesnych Europejczyków – nawet jeżeli nie jesteśmy tego świadomi na co dzień. Architektura, sztuka, historia i osiągnięcia naukowe starożytnych po dziś dzień stanowią inspirację dla współczesnych.

W projekcie wspólnie pracowały 4 szkoły – polska, hiszpańska i dwie włoskie. Zasadnicza część programu była realizowana w ramach eTwinning  przez trzy kolejne lata (od roku szkolnego 2015/16 do  2017/18). Po roku współpracy, dzięki dofinansowaniu uzyskanemu w ramach programu Erasmus+, możliwe było zorganizowanie sześciu spotkań partnerskich połączonych z czterokrotną, krótkoterminową wymianą grup uczniów (w latach 2016-2018). Dwa razy w spotkaniach i szkoleniach związanych z projektem uczestniczyli wyłącznie nauczyciele.

Cały projekt został zaplanowany wspólnie przez zespoły nauczycieli i uczniów przy zaangażowaniu organizacji pozarządowych. Każda ze szkół była odpowiedzialna za koordynację przynajmniej jednego z działań. W placówkach zostali powołani koordynatorzy odpowiedzialni za komunikację, pilnowanie harmonogramu i rozwiązywanie bieżących problemów.

Wszystkie instrukcje, regulaminy konkursów, pytania do zadań, prace uczniów, skrypty i pytania konkursowe, zdjęcia, projekty wynalazków, gry zostały udostępnione online. Partner hiszpański odpowiadał m.in. za koordynację działań związanych z konkursem fotograficznym, festiwalem teatralnym, jeden z partnerów włoskich – za koordynację konkursu historycznego, drugi  – za pokaz mody, organizacje wystawy modeli wynalazków i gier. Polska szkoła czuwała nad koordynacją całości oraz konkursem historycznym i międzynarodowym przeglądem teatralnym.

Działania:

  • budowa międzynarodowej strony projektu,
  • przeprowadzenie konkursu wiedzy o antyku poprzedzonego warsztatami tematycznymi,
  • przeprowadzenie warsztatów fotograficznych oraz konkursu fotograficznego związanego z poszukiwaniem antycznych wzorców i inspiracji w otaczającym świecie,
  • przygotowanie warsztatów teatralnych i przygotowanie anglojęzycznych scenariuszy sztuk opierających się na dziedzictwie antyku, a następnie przedstawień, które zostały zaprezentowane na dwóch przeglądach teatralnych w Hiszpanii i w Polsce,
  • przygotowanie warsztatów projektowania oraz pokazu mody inspirowanej antykiem,
  • wykonanie modeli wynalazków inspirowanych wynalazkami/odkryciami naukowymi starożytnych,
  • przygotowanie gier służących do nauki historii antycznej,
  • przygotowanie dokumentacji filmowej projektu.

W pracy nad projektem wykorzystana została metodologia CLIL integrująca wiedzę, wykorzystująca innowacyjne metody nauczania i techniki aktywnego uczenia się. Organizowano liczne warsztaty i seminaria, klasy eksperckie, wymianę doświadczeń i wiedzy online.

Działania koncentrowały się na rozwijaniu kompetencji kluczowych, takich jak komunikowanie się w języku obcym (wszystkie działania prowadzone były w języku angielskim), kompetencje społeczne i obywatelskie (związane z metodą projektu, współpracą, planowaniem pracy, rozwiązywaniem konfliktów, rozwiązywaniem problemów w twórczy sposób), kompetencje cyfrowe, naukowe i technologiczne (w ramach projektów wynalazków, fotografii, tworzenie dokumentów), kompetencje w zakresie świadomości kulturowej (wartość kultury i sztuki dla zwiększenia różnorodności kulturowej, zachęcania do współpracy między studentami).

Sukcesem było zaangażowanie w projekt tak dużej grupy uczniów i nauczycieli, którzy aktywnie brali udział w proponowanych aktywnościach. Na bardzo wysokim poziomie odbywała się współpraca ze szkołami partnerskimi, z którymi obecnie realizujemy kolejny projekt, co świadczy o trwałości nawiązanych relacji.

Platforma eTwinning była bardzo pomocna. Udało nam się zorganizować sekcje do współpracy w zakresie przesyłania plików, materiałów, obrazów i filmów do wykorzystania w nauczaniu. Także narzędzia współpracy, takie jak quizy, ankiety, sekcje głosowania, fora itp., poprzez które uczniowie mieli możliwość dzielenia się i komentowania różnych aspektów i etapów programu okazały się bardzo pomocne.

Koordynatorzy