Wewnątrzszkolne projekty eTwinning

Wewnątrzszkolne projekty eTwinning

Aby wesprzeć wasze działania w ramach edukacji zdalnej, od dziś na okres obowiązywania kwarantanny, platforma eTwinning umożliwia zakładanie wewnątrzszkolnych projektów pomiędzy nauczycielami z tych samych placówek!

Dzięki temu, otrzymując dostęp do platformy TwinSpace, zyskujecie miejsce do bezpiecznej pracy i komunikacji z uczniem, gromadzenia materiałów edukacyjnych i międzyprzedmiotowej współpracy z eTwinnerami z waszej szkoły.

Rejestrując taką współpracę pamiętajcie jednak o kilku kwestiach:

  • jest to rozwiązanie tymczasowe – po ustaniu epidemii realizacja wewnątrzszkolnych projektów zostanie ponownie zablokowana,
  • tego typu projekty nie będą kwalifikowały się do Odznaki Jakości, ani jakichkolwiek nagród eTwinning,
  • nie będziecie mogli zapraszać nauczycieli z innych szkół (bez względu na kraj, z którego pochodzą) do waszych wewnątrzszkolnych projektów,
  • tak jak w przypadku wszystkich projektów eTwinning podczas procesu rejestracji należy wypełnić formularz podając wszystkie wymagane dane.

Zapraszamy także do korzystania z różnorodnych szkoleń i materiałów przygotowanych dla was specjalnie pod kątem edukacji zdalnej:

Edukacja zdalna z eTwinning