Wie ist es, eine Frau zu sein?

Wie ist es, eine Frau zu sein?

 

Nazwa szkoły:
Zespół Szkół nr 2 im ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu – Liceum Ogólnokształcące nr 2

Koordynatorzy:
Karolina Springer-Banach

Szkoła partnerska:
Maltepe Atilla Uras Anadolu Lisesi, Turcja

Obszary tematyczne:
historia/WOS, sztuka/muzyka/plastyka, wiedza o kulturze, informatyka, język obcy

Języki:
niemiecki

Strona projektu:
https://twinspace.etwinning.net/27828/home

Nagrody i wyróżnienia:
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości
Laureat konkursu Nasz projekt eTwinning 2018

 

Głównym celem projektu „Wie ist es, eine Frau zu sein?” były analiza i porównanie sytuacji kobiet we współpracujących państwach. Biorąc pod uwagę sytuację w obu krajach, politykę rządów, uznaliśmy, że niezwykle ważne jest rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich młodych ludzi. Projekt miał zwrócić uwagę uczestników na kwestie praw kobiet, równouprawnienia w rodzinie i na rynku pracy oraz uwrażliwić na problem przemocy domowej. Dyskusje i zadania projektowe miały sprowokować do krytycznych przemyśleń na temat roli kobiety w społeczeństwie, jej problemów i oczekiwań. Temat nawiązywał do aktualnych wydarzeń w kraju i za granicą (brak dofinansowania dla ogólnopolskiej Niebieskiej Linii dla ofiar przemocy w rodzinie, Czarny Protest kobiet wobec polityki rządu, Marsz Kobiet przeciw prezydenturze Trumpa, Międzynarodowy Strajk Kobiet 8 marca).

 

Aktywności projektowe miały za zadanie rozwijać kompetencje językowe, społeczne, interkulturowe i informatyczne.  W trakcie realizacji uczestnicy stali się bacznymi obserwatorami życia publicznego i poddawali krytycznej ocenie aktualne wydarzenia.

Projekt został podzielony na 5 modułów:

  • Portrety kobiet – uczestnicy projektu przygotowali prezentacje kobiet, które podziwiają. Analizowali w grupach, jak wyglądało życie kobiet dawniej i dziś, co się zmieniło i jakie prawa w ostatnim czasie wywalczyły kobiety. Powstały plakaty, portrety, infografiki (Canva), interaktywne quizy i gry (Learning Apps).
  • Kobieta w rodzinie – uczniowie wspólnie zredagowali prezentację, w której zamieścili teksty o swoich mamach. Na podstawie prezentacji opublikowali książeczkę online Meine liebe Mutti, przedstawili typowy dzień swojej mamy (Padlet, film), następnie przeanalizowali podział obowiązków w rodzinach polskich i tureckich na podstawie wspólnie przygotowanej ankiety w Google Docs. Powstały prezentacja Google, książeczka elektroniczna Meine liebe Mutti, ankieta Rollenverteilung, filmy, aplikacja Padlet.
  • Kobieta na rynku pracy – obie grupy analizowały sytuację kobiet na rynku pracy, wyszukiwały w Internecie dane statystyczne, na podstawie których opracowano infografiki. Pojawił się temat  Macierzyństwo i kariera zawodowa opracowany za pomocą interaktywnych map myśli (przy użyciu aplikacji Mindmeister, Mindmup).
  • Przemoc wobec kobiet – przygotowane przez koordynatorów projektu zadania do piosenki Namiki Meine Schuld miały uwrażliwić uczestników projektów na problem przemocy domowej. Uczestnicy przetłumaczyli tekst piosenki. Wspólnie w polsko-tureckich grupach tworzyli prezentacje Google na temat przemocy, analizowali jej formy i szukali sposobów pomocy ofiarom, korzystali z narzędzi Tricider i Google Docs. Powstały plakaty i film przeciwko przemocy.
  • Co Pani o tym sądzi? – celem było zebranie informacji opinii kobiet w obu krajach. Wspólnie zredagowano ankietę, którą przetłumaczono na język ojczysty i rozesłano online do kobiet w obu krajach. W ankiecie wzięło łącznie udział około 100 kobiet. Wyniki ankiety przedstawiono na TwinSpace, opracowano ich analizę w formie książeczek elektronicznych (StoryJumper, Flipsnack).

Temat projektu powiązany był z podstawą programową z języka niemieckiego (zakres tematyczny rodzina, państwo i społeczeństwo), technologii informacyjnej (wykorzystanie różnych programów i aplikacji), wiedzy o społeczeństwie i kulturze (zaangażowanie społeczne, równouprawnienie i prawa kobiet). Pojawiły się również elementy sztuki (portret, plakat, wiersz).

Każdy z modułów projektu był z reguły realizowany przez okres jednego miesiąca. Podstawą projektu była współpraca i komunikacja odbywająca się głównie przez TwinSpace (maile, czat, fora). Koordynatorzy projektu komunikowali się głównie przez Notes Nauczycielski na TwinSpace. O zakończonych zadaniach informowali w Dzienniku Projektu. Wymieniali się również informacjami via e-mail, Skype, Facebook.

Wiele zadań realizowano w grupach polsko-tureckich, np. książeczka elektroniczna Meine liebe Mutti,prezentacje o przemocy wobec kobiet czy wspólne opracowywanie ankiet. Po raz pierwszy uczniowie mieli możliwość udziału w wideokonferencji i pracy online z rówieśnikami z innego kraju w czasie rzeczywistym. Podczas jednej z nich wspólnie, w polsko-tureckich, zespołach redagowali teksty literackie.

Projekt motywował uczniów do działania, przyczynił się do podniesienia kompetencji informatycznych i społecznych, uwrażliwił uczniów na temat równouprawnienia kobiet i przemocy w rodzinie. Poddawali krytycznej analizie i ocenie wydarzenia w kraju, za granicą. Przekonali się o wadze udziału obywateli w życiu politycznym kraju.

Koordynatorka