Wielostronne seminarium kontaktowe eTwinning

Wielostronne seminarium kontaktowe eTwinning

Zapraszamy nauczycieli ze szkół szpitalnych i sanatoryjnych zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium organizowane przez francuskie Krajowe Biuro eTwinning, które odbędzie się w dniach 19-21 czerwca 2015 w Creteil, Paryż.

Seminarium skierowane jest do nauczycieli dowolnej specjalności uczących na dowolnym poziomie edukacyjnym.

Spotkanie będzie prowadzone w języku angielskim.

Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium powstaną nowe, międzynarodowe projekty eTwinning.

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w seminarium i spełniasz kryteria rekrutacji, prosimy zgłoś swoją kandydaturę poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Warunki rekrutacji na wyjazd:

1. czynny nauczyciel pracujący w szkole szpitalnej lub sanatoryjnej (wiek uczniów 3-20 lat);

2. rejestracja w programie eTwinning;

3. znajomość języka angielskiego na poziomie minimum komunikatywnym;

Przypominamy, że zgodnie z warunkiem 2. rekrutacji, osoby niezarejestrowane w Programie nie są uprawnione do udziału w międzynarodowych seminariach i warsztatach eTwinning, dlatego też rejestracji w Programie należy dokonać przed zgłoszeniem swojej kandydatury na wyjazd (rejestracja w programie).

Organizatorzy zastrzegają, iż w seminarium może wziąć udział tylko jedna osoba z danej szkoły oraz że pierwszeństwo mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 19 kwietnia 2015.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń nabór może zostać zakończony przed podanym terminem nadsyłania zgłoszeń.

Informujemy, że osoby zgłaszające swoją kandydaturę na kilka spotkań jednocześnie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji tylko jednego wydarzenia.

Zasady finansowania udziału w międzynarodowych spotkaniach eTwinning

Dodaj komentarz