Wise Words

Wise Words

Koordynatorka:
Anna Tobiacelli – Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie

Kraje partnerskie:
Portugalia, Chorwacja, Grecja

Obszary tematyczne:
język obcy, historia/WOS, filozofia, etyka

Języki:
angielski

Strona projektu:

Nagrody i wyróżnienia:

 

Projekt Wise Words składał się z dwóch, powiązanych ze sobą części. Pierwsza skupiała się na poznawaniu teoretycznych podstaw szeroko pojętej sztuki słowa, badaniu dobrych i złych wypowiedzi, zastanawianiu się nad wagą wypowiadanych słów, technikami manipulacji, nauką budowania prawidłowych argumentów i przekonywania partnerów dyskusji do własnych racji. Druga faza poświęcona była praktyce organizowania debat. Najpierw odbyły się szkolne konkursy na mowy TEDx, które zakończyły się podsumowującym etapem międzynarodowym. Następnie zrealizowano dwie tury konkursu debat online, w których rywalizowały ze sobą międzynarodowe grupy uczniów.

Edukacyjnym celem projektu było wprowadzenie do szkół partnerskich debat jako nowoczesnej metody nauczania, możliwej do zastosowania na lekcjach wszystkich przedmiotów. W czasie rocznej pracy projektowej te zagadnienia poznawali zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, którzy dotychczas w niewielkim tylko zakresie posługiwali się tą metodą. Polska szkoła koordynowała te działania, bowiem od lat uczestniczymy w Warszawskiej Lidze Debatanckiej i, widząc pozytywny wpływ tych działań na młodzież, postanowiła podzielić się doświadczeniem ze szkołami partnerskimi. Podjęte działania stały się głównym elementem wspólnie prowadzonego projektu Erasmus – pomysł został zrealizowany w synergii obu programów.

Projekt składał się z powiązanych ze sobą etapów:

  • Poznajmy się – word clouds
  • The Pen is Mighter than the Sword – samodzielne badania historyczne (cenzura, wolność wypowiedzi, książki zakazane) podsumowane dyskusją online
  • It Got to Me – ilustrowanie przysłów i idiomów (współpraca licealistów i nawet młodszych uczniów szkoły podstawowej) oraz gromadzenie ciekawych cytatów z literatury i wybór projektowego motto (The Power of Words): When you stop being afraid, you will start enjoying.
  • Voices over Bullets – poznanie słynnych mówców oraz zdobycie praktycznej umiejętności efektywnego konstruowania wypowiedzi. Szkolne konkursy na mowę typu TEDx w języku angielskim. Najlepsze mowy zaprezentowane zostały na TwinSpace. Międzynarodowy etap konkursu wygrał polski uczeń.
  • You’ve Got the Power – uczniowskie debaty oksfordzkie online poprzedzone wspólnym (w międzynarodowych grupach) poszukiwaniem argumentów i opracowaniem linii obrony zadanej tezy.

Projekt uczył zasad dobrych wystąpień i debat oraz dawał możliwość praktycznego sprawdzenia nowych umiejętności. Uczniowie poznali możliwości efektywnego dyskutowania, aby w ważnej sytuacji nie wahać się zabrać głosu i śmiało bronić swoich poglądów. Projekt miał niewątpliwy wkład w tworzenie z młodych uczestników odpowiedzialnych obywateli, którzy potrafią wysłuchać innych, reagują na ważne problemy współczesnego świata i wyrażają swoje opinie akceptując jednocześnie różnorodność stanowisk.

Projekt uczył empatii i tolerancji. Uczniowie razem tworzyli coś nowego i ważnego. Byli dumni ze swojej pracy i niejednokrotnie zachwycali nauczycieli odwagą, dojrzałością i świeżością spojrzenia.

Doceniając wpływ debat na rozwój miękkich umiejętności młodzieży postanowiliśmy na stałe wprowadzić tę metodę edukacyjną na teren naszych szkół. Wymagało to przygotowania nauczycieli, którzy stali się przewodnikami uczniów i swoich kolegów w tym niełatwym procesie. Udało nam się włączyć działania projektowe w tok lekcji i kółek oraz zintegrować społeczność szkolną poprzez wspólną pracę starszych i młodszych uczniów. Nauczyciele rozwinęli swoje umiejętności prowadzenia zajęć online. Zanurzenie w różnych, związanych z językiem zadaniach, obudziło we wszystkich uczestnikach projektu potrzebę refleksji nad wypowiadanymi słowami.

Koordynatorka