Wojciech Wasylko – wpływ eTwinningu na rozwój zawodowy nauczyciela

Wojciech Wasylko – wpływ eTwinningu na rozwój zawodowy nauczyciela

Wojciech Wasylko – nauczyciel języka angielskiego w Gimnazjum nr 3 im. Józefa Pukowca w Rybniku zrealizował już kilka projektów eTwinning. Przez kilka lat pełnił funkcję ambasadora eTwinning w województwie śląskim i zawsze chętnie pomagał nauczycielom rozpoczynającym swoją przygodę z eTwinningiem. Czyni to nadal jako trener kursu on-line Jak uczestniczyć w Programie eTwinning?.

 

Wojciech Wasylko od 10 lat pracuje w tej samej szkole. W marcu 2005 r. podczas konferencji regionalnej w Katowicach po raz pierwszy usłyszał o Programie eTwinning. Zainteresował się możliwością współpracy z innymi krajami europejskimi za pośrednictwem Internetu i od razu znalazł partnera do swojego pierwszego projektu, zarejestrował go. W roku 2006 w konkursie „Nasz projekt eTwinning” projekt koordynowany przez Wojtka Wasylko pt. Environmental Problems in Silesia – Causes and Cures otrzymał 1 miejsce w kategorii wiekowej 13 – 15 lat.

W realizacji projektu wzięli udział uczniowie w wieku 15 lat. Wspólnie z czeskimi kolegami zajmowali się problemami ekologicznymi Śląska, zwiedzali w Rybniku i w Opavie instytucje oraz zakłady przemysłowe, które przodują w proekologicznej działalności w regionie, przeprowadzali badania zanieczyszczenia środowiska naturalnego, ustalali i promowali działania wpisujące się w ekologiczny tryb życia. Uczniowie doskonalili umiejętności posługiwania się środkami komunikacji informatycznej, a także naukę języka angielskiego. Warto zaznaczyć, że projekt był realizowany po godzinach lekcyjnych, oraz przed zajęciami, w poniedziałki o godzinie 7 rano. Uczniowie chętnie przychodzili na te dodatkowe zajęcia, wspólnie z nauczycielem cieszyli się z kolejnych wspólnych dokonań i planowali kolejne działania. To była ogromna pasja wszystkich uczestników projektu. Projekty eTwinningowe mogą też, w prosty, nieskomplikowany sposób, odbywać się podczas zajęć lekcyjnych. Jest to tylko kwestia organizacji pracy.

Wojciech Wasylko twierdzi, że praca jako koordynatora projektów eTwinning znacznie przyczyniła się w zdobywaniu kolejnych stopni awansu zawodowego. Podczas prac nad realizacją projektu powstało wiele materiałów i dokumentów. Okazało się to bardzo korzystne dla nauczyciela, ponieważ te materiały zostały wykorzystane podczas przygotowywania dokumentacji, którą składa się do Komisji przyznającej kolejne stopnie rozwoju zawodowego. W skład Komisji wchodzili: Dyrektor szkoły, naczelnik Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Rybniku oraz wizytatorzy. Wśród załączonych dokumentów znalazł się miedzy innymi certyfikat otrzymany po zdobyciu 1 miejsca w konkursie „Nasz projekt eTwinning”, sprawozdanie z realizacji projektu eTwinning wraz ze zdjęciami i pozostałymi materiałami. Dokumenty te były weryfikowane przez Dyrektora szkoły i władze miasta Rybnika. Kolejne osiągnięcia w programie eTwinning automatycznie prowadziły do ubiegania się o kolejny stopień awansu zawodowego. Wojtek Wasylko został Ambasadorem Programu eTwinning w województwie śląskim. Spotykał się z nauczycielami, brał udział w wielu konferencjach i szkoleniach, prowadził warsztaty w salach komputerowych. Przeprowadził wiele wystąpień i prezentacji. Występując publicznie nabrał pewności siebie i umiejętności skupiania uwagi zgromadzonych uczestników spotkania.

Wojtek Wasylko został także trenerem kursów e-learning „Jak uczestniczyć w Programie eTwinning?”. W każdym roku szkolnym prowadzi grupy kursantów przez ciąg 10 modułów tematycznych, pomaga uczestnikom, jeśli mają kłopoty, doradza i podpowiada najlepsze rozwiązania. Zdobyte umiejętności i nowe doświadczenia z zakresu korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, a także realizacja kolejnych projektów międzynarodowej współpracy i wykorzystywania metody projektów pozwoliły na ubieganie się o kolejne stopnie awansu zawodowego.

Wojtek Wasylko uważa, że:

„Nauczyciel, który realizuje projekty eTwinning ma większe szanse na uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego. Jest to dla niego znacznie łatwiejsze. Teraz kiedy przygotowuję się do kolejnego stopnia awansu zawodowego nie martwię się o nic. Wiem, że nie będę miał z tym większych problemów w tym zakresie, bowiem z udziału w eTwinningu wyniosłem ogromne korzyści: umiejętność wykorzystywania ICT w mojej pracy, współpraca międzynarodowa, praca metodą projektu, motywowanie uczniów do nauki i osiąganie przez nich lepszych wyników podczas egzaminów końcowych, uznanie dla mojej pracy w szkole, w regionie i w szkołach partnerskich.”

Wojtek Wasylko, podczas realizacji projektu eTwinning, miał możliwość sprawdzenia każdej pracy przygotowanej przez uczniów i ocenienia jej. Działania uczniów wykraczające poza materiał przewidziany w programie nauczania zasługiwały na najwyższe oceny. Uczniowie starali się wykonywać swoje zadania projektowe jak najlepiej, ponieważ wiedzieli, że ich prace będą przeglądane przez kolegów w szkole partnerskiej. Dzięki temu otrzymywali coraz lepsze oceny. Istotną sprawą jest wpisywanie informacji o realizowanych projektach na świadectwach kończących. To znacznie zwiększa szanse gimnazjalistów na naukę w wybranych przez siebie szkołach.

Wojtek Wasylko wskazuje eTwinning jako znakomite lekarstwo na wypalenie zawodowe. Mówi:

„Nie znam uczucia, które nazywa się wypaleniem zawodowym. Jeśli kocha się to, co się robi, nigdy nie czuje się zmęczenia. Ja bardzo lubię wrzesień, lubię poniedziałki, nawet jeśli rozpoczynam zajęcia o 7 rano (z grupą eTwinning). Uważam, że rok szkolny mija zbyt szybko. Pomysłu, aby zrezygnować z pracy w szkole lub się przekwalifikować w ogóle nie biorę pod uwagę.”

Działania w programie eTwinning: realizacja projektów, ale też wyjazdy czy szkolenia były możliwe dzięki wsparciu dyrekcji gimnazjum. Tylko przy akceptacji dyrekcji Wojtek Wasylko mógł brać udział w seminariach zagranicznych, krajowych konferencjach czy warsztatach. Istotne są także sprawy finansowe. W tej szkole znalazły się pieniądze na zapłacenie za przepracowane dodatkowe godziny z grupa eTwinning czy finansowe nagrody dyrektora szkoły.
Ogromnie ważne w realizacji projektów eTwinning jest wyposażenie w sprzęt komputerowy. Wojtek Wasylko ma w swojej pracowni komputer podłączony do Internetu, rzutnik, ekran i rolety w oknach.

Od autora: Na początku znajomości Wojciech Wasylko obawiał się czy w następnym roku będzie miał etat w szkole, bo gimnazjum nie miało odpowiedniej liczby uczniów zapisujących się do klas pierwszych. To zmieniło się od kiedy zarejestrowano pierwszy projekt eTwinning w szkole. Teraz Gimnazjum nr 3 im. Józefa Pukowca w Rybniku postrzegane jest jako jedna z wymarzonych szkół dla absolwentów okolicznych szkół podstawowych.

 

Na podstawie wywiadu Ewy Raińskiej-Nowak opracowała Gracjana Więckowska

Dodaj komentarz