Wojtek the Soldier Bear

Wojtek the Soldier Bear

Nazwa szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Dzierżoniowie

Koordynatorzy:
Anna Szczepaniak

Szkoła partnerska:
Eastburn Junior and Infant School, Wielka Brytania
Steeton Primary School, Wielka Brytania

Obszary tematyczne:
historia/WOS, sztuka/muzyka/plastyka,, informatyka, język obcy, język polski

Języki:
angielski

Strona projektu:
https://twinspace.etwinning.net/23911/home
https://annasp9.wixsite.com/wojtek-the-bear

Nagrody i wyróżnienia:
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości
Laureat konkursu Nasz projekt eTwinning 2018
UK National eTwinning Prize – Highly Commended project

 

 

Głównym tematem projektu jest poznanie historii niedźwiedzia Wojtka i armii generała Władysława Andersa. Temat bazował na książce Aileen Orr “Niedźwiedź Wojtek. Niezwykły Żołnierz Armii Andersa”. Czytanie kolejnych jej fragmentów (w językach ojczystych) wiązało się z wyjaśnieniami tła historycznego do każdego wydarzenia. Na bazie zebranych informacji uczniowie wspólnie wykonali liczne materiały obrazujące historię Wojtka.

 

Projekt był doskonale zorganizowany. Partnerzy pracowali wspólnie według ustalonego wcześniej planu:

 1. Czytanie wybranych fragmentów książki z komentarzem historycznym nauczycieli
 2. Konkurs na logo projektu
 3. Konkurs na figurkę niedźwiedzia Wojtka
 4. Stworzenie e-booka o losach Wojtka
 5. Lekcja na platformie Blendspace o historii II Wojny Światowej (geneza, powstanie i droga przebyta przez żołnierzy Armii Andersa) oraz o historii brunatnego niedźwiedzia Wojtka (uczestnika bitwy pod Monte Cassino), którego losy od kwietnia 1942 roku związane były z żołnierzami 22 Kompanii Zaopatrywania Artylerii w 2 Korpusie Polskim
 6. Poznawanie historii z archiwalnych filmów i zdjęć przedstawiających Wojtka w Armii Andersa
 7. Prowadzenie korespondencji między uczestnikami projektu z Polski i Anglii
 8. 20 stycznia 2017 podczas wideo-spotkania uczniowie w języku angielskim podzielili się swoimi wrażeniami z pracy nad projektem oraz mieli okazję osobiście poznać rówieśników, których znali z korespondencji
 9. Pisanie i wysłanie listów do autorki książki
 10. Opracowanie wspomnień z Syberii
 11. Gra “Wants and needs
 12. Prowadzenie strony internetowej projektu
 13. Refleksje z realizacji projektu
 14. Ewaluacja projektu

 

Projekt pomógł uczniom rozwinąć swoje zainteresowania i umiejętności.  Zafascynowani historią uczniowie klas 4-6 samodzielnie pogłębiali swoją wiedzę wykonując prezentacje multimedialne na tematy związane z projektem. Mieli też okazję podzielić się zdobytą wiedzą z kolegami i koleżankami z klasy. Poznawali historie ludzi wyrzuconych z własnych domów w czasie II wojny światowej. Stało się to początkiem dyskusji o obecnej sytuacji na świecie i problemów związanych z uchodźstwem z terenów objętych wojną. Uczniowie poznali m.in. losy małej Marysi wyrzuconej z domu przez Sowietów, próbowali wczuć się w sytuację dziecka pozbawionego z powodu wojny domu.

Współpraca partnerskich szkół przebiegała sprawnie i w zróżnicowany sposób – od indywidualnych działań, po prace w szkolnych i międzynarodowych grupach. Koordynatorki wspólnie opracowały lekcję historii w języku angielskim, którą przeprowadziły w starszych klasach w szkole. Lekcja została umieszczone na platformie Blendspace. Przygotowane zostały również quizy na temat Wojtka i historii II wojny światowe, o Polsce, Wielkiej Brytanii oraz o Londynie. Komunikacja odbywała się głównie na platformie TwinSpace.

Projekt zaangażował uczniów nie tylko na czas zajęć lekcyjnych. Jedna z polskich uczennic podczas ferii świątecznych przebywała w Szkocji i specjalnie pojechała do Edynburga, aby odwiedzić pomnik Wojtka, który powstał tam dzięki uporczywości autorki książki. Inna uczennica z rodzinnego wyjazdu do Szymbarku także przywiozła zdjęcie pomnika Wojtka.

Projekt okazał się być bardzo atrakcyjny dla uczniów – poznając historię swojego kraju, poznali również historię Europy i kraju szkoły partnerskiej – Wielkiej Brytanii. Zdali sobie sprawę, że poznają historię razem z uczniami ze szkoły partnerskiej czytając tę samą książkę, książkę napisaną przez Szkotkę zafascynowaną historią poznanego w dzieciństwie niedźwiedzia Wojtka. Uczniowie zainteresowali się historią na tyle, że w domu dopytywali rodziców i dziadków o losy swoich przodków. Okazało się, że wśród przodków uczniów byli również żołnierze Armii Andersa.

Projekt wywarł duży wpływ na uczniów: klasa młodsza pierwszy raz biorąc udział w projekcie eTwinning zrozumiała, że języka angielskiego uczą się po to aby komunikować się z ludźmi z innych krajów oraz po to aby łatwiej im było poznawać świat, inne kultury. Klasa starsza bardzo zaangażowała się szczególnie w korespondencję z rówieśnikami. Dzięki temu mam nadzieję, że dzięki projektom wszyscy moi uczniowie zostali zmotywowani do nauki języka angielskiego.

Koordynatorka