Tydzień z WordPress

Tydzień z WordPress

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe

 

Nauczycieli zarejestrowanych w programie eTwinning zapraszamy na bezpłatne szkolenie internetowe „Tydzień z WordPress”.

Kurs jest prowadzony przez Internet z wykorzystaniem platformy Moodle.

Cel: zakładanie i konfiguracja strony WWW w Internecie na przykładzie WordPress. Przystosowanie serwisu online na potrzeby projektu międzynarodowego.

Przykład skonfigurowanej strony http://eu.cyberdusk.pl/wordpress/kurspl/

Cele szczegółowe:

  • praktyczne przećwiczenie konfiguracji własnego CMS – każdy uczestnik otrzymuje własny serwis WordPress z dostępem administratora do konfiguracji;
  • wstawianie menu, kategorii, stron;
  • konfiguracja wyglądu strony – wybór i instalacja szablonu;
  • publikacja artykułów i multimediów;
  • wstawianie skryptów html.

Autorką kursu jest pani Halina Bednarz. Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli średniozaawansowanych w stosowaniu technologii internetowych. Szkolenie trwa 10 dni i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W miarę potrzeb korzystają z pomocy trenera. Uczestnik powinien codziennie zarezerwować przeciętnie 1-2 godziny na zapoznanie się z materiałami i realizację zadań.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl