World War I

World War I

Przedmiot: 
historia
Nazwa szkoły: 
Gimnazjum nr 5 im. Tadeusza Kościuszki w Pile

Koordynator:
Joanna Ficerman

Szkoły partnerskie:
Collège du Pays des Luys  (Francja)
IGS Hermeskeil  (Niemcy)
Gymnázium Vysoké Mýto (Czechy)

Obszary tematyczne:
historia, język i literatura, studia europejskie

Język:
angielski

Strony internetowe projektu:
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p104679/welcome
http://world-war-1.webnode.cz/

Nagrody i wyróżnienia:
Laureat konkursu europejskiego 2016 w kategorii – Historia i pamięć
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości

 

Setna rocznica wybuchu największego konfliktu zbrojnego na kontynencie europejskim od czasu wojen napoleońskich, skłoniła partnerów  do refleksji nad kruchością i ulotnością życia ludzkiego oraz głębszych przemyśleń na temat pokoju na świecie.

Współpracując z rówieśnikami z innych krajów, młodzież miała okazję zebrać informacje dotyczące przebiegu I wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem losów mieszkańców swojego miasta (przygotowano krótki film z wystawy przygotowanej przez Muzeum Okręgowe w Pile i wykonano fotografie dokumentujące pamiątki pozostałe z czasów  I wojny w naszym mieście. W tym celu uczniowie wraz z nauczycielką udali się na cmentarz jeniecki w Pile – Leszkowie. Ten malowniczy, położony wśród lasów cmentarz, to miejsce pochówku ponad 2600 jeńców wojennych z armii Państw Ententy z okresu I wojny światowej, zmarłych w niemieckim obozie jenieckim w Pile. Na cmentarzu spoczęli przedstawiciele wielu narodów (m.in. Anglicy, Francuzi, Belgowie, Rosjanie, Polacy, Litwini, Łotysze, Żydzi, Tatarzy) oraz wyznań (anglikanie, rzymscy katolicy, muzułmanie, żydzi, prawosławni, grekokatolicy, protestanci).

Uczniowie prześledzili losy Elfriede Piete Kuhr – słynnej Pilanki (nastoletniej autorki pamiętnika z czasów wojny), poznając wojenną historię najbliższej okolicy, wzbogacając zasób słownictwa oraz poprawiając umiejętności językowe.

Uczniowie przygotowywali dla siebie nawzajem liczne quizy mające sprawdzić i utrwalić ich wiedzę związaną z I Wojną Światową. Wiele podstawowych zagadnień zostało przedstawionych w formie prezentacji. Stworzono również glosariusz podstawowych pojęć mających usprawnić komunikację. Interesującym rezultatem współpracy jest też komiks na podstawie dziennika Elfriede.

Partnerskie szkoły zorganizowały również dedykowane tematowi projektu wystawy w swoich placówkach. 11 listopada 2015 w niemieckiej szkole odbyła się główna wystawa prac wszystkich partnerów.

Rezultaty działań partnerów dostępne są na TwinSpace projektu i jego stronie.