Wpływ eTwinning na nauczycieli

Wpływ eTwinning na nauczycieli

10 rocznica istnienia programu eTwinning była wspaniałą okazją do świętowania. Zorganizowano tysiące wyjątkowych eventów pokazujących czym dla eTwinnerów są projekty, międzynarodowa przyjaźń i współpraca.

A my w tym czasie przeprowadziliśmy badanie. Wzięło w nim udział 6 000 nauczycieli, w tym wielu z Polski! Celem badania było określenie, jaki wpływ ma eTwinning na praktykę zawodową oraz rozwój uczestniczących w nim nauczycieli.

Jednym z obszarów nauczania, na który eTwinning wpłynął w największym stopniu były umiejętności przekrojowe. 91% ankietowanych nauczycieli zadeklarowało, że ich umiejętność nauczania takich kwestii jak: praca w zespole, kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji rozwinęły się pod wpływem eTwinningu.

Realizacja wspólnych projektów z nauczycielami z różnych krajów ma przede wszystkim istotny wpływ na umiejętności nauczycieli w zakresie pracy metodą projektów, a także na nauczania języka obcego i pracy w nim. Aż 89% nauczycieli stwierdziło, że dzięki udziałowi w projektach eTwinning podniosło umiejętności nauczania w kontekście wielojęzycznym i wielokulturowym.

Koniecznie przeczytajcie cały raport!

Serdecznie dziękujemy wszystkim eTwinnerom, którzy wzięli udział w badaniu i podzielili się z nami swoim doświadczeniem.

A jeśli chcecie dowiedzieć się co jeszcze eTwinning może Wam zaoferować, jakie realne korzyści odniesiecie Wy i Wasi uczniowie dzięki międzynarodowej współpracy online, zapraszamy do lektury Pokolenie eTwinning, świętujemy 10 lat programu eTwinning – publikacja dostępna jest już w języku polskim!

Dodaj komentarz