Wspólny hołd dla Marii Skłodowskiej-Curie

Wspólny hołd dla Marii Skłodowskiej-Curie

Przedmiot: 
międzyprzedmiotowy
Nazwa szkoły: 
Niepubliczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Laskowej

Koordynator:
Stanisława Balonek

Szkoła partnerska:
Lycee Maria Deraismes, Paryż, Francja

Język projektu:
angielski

Strony internetowe:
www.etwinning.wlaskowej.net
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p54817

Nagrody i wyróżnienia:
I miejsce w ogólnopolskim konkursie Maria Skłodowska-Curie
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości

 

Cele projektu:

 • rozbudzenie zainteresowania młodzieży sylwetką polskiej uczonej, jej pracą i osiągnięciami;
 • ukazanie roli substancji promieniotwórczych w różnych dziedzinach życia i nauki;
 • integracja różnych przedmiotów szkolnych;
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim;
 • poznanie kraju partnera.

Opis projektu:

Powstanie projektu zostało zainspirowane Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie. Realizacja przedsięwzięcia stała się okazją do rozbudzenia zainteresowania młodzieży sylwetką polskiej uczonej, jej pracą i osiągnięciami oraz niezwykłymi cechami charakteru, które prowadzą do sukcesu i realizacji marzeń.

Pracę nad projektem rozpoczęliśmy od wypracowania ze szkołą partnerską wspólnego scenariusza realizacji zadań. Nieodzowne okazały się uwagi i pomysły samych uczniów, przekazywane podczas wideokonferencji. Organizowaliśmy je, wykorzystując komunikator Skype i kamerę internetową. Te świetne narzędzia pozwalają nie tylko słyszeć, ale również widzieć partnera. Sprawiało to uczniom wiele radości i służyło budowaniu wyjątkowych relacji. Kontakty te pogłębiały się wraz z systematycznym poznawaniem kraju partnera. Służyły temu nie tylko konkretne lekcje, ale również organizowane przez uczestników projektu wystawy i prezentacje na temat Francji przeznaczone do wglądu wszystkich gimnazjalistów. Multimedialnym prezentacjom często towarzyszyły dodatkowe atrakcje, jak np. degustacja ciastek francuskich, pokaz kankana czy śpiew popularnego kanonu Panie Janie. Zarejestrowane kamerą i aparatem fotograficznym przedsięwzięcia były relacjonowane na TwinSpace i szkolnej stronie projektu.

Odrębne zadanie stanowiło poznawanie uczonej i jej dokonań. Każda polsko-francuska grupa projektowa opracowywała inny temat: Dzieciństwo Marii Skłodowskiej, Studia, Przybycie do Francji i ślub z Piotrem Curie, Rodzina i praca, Działalność po śmierci męża i działania w czasie wojny, Śmierć i wyróżnienia, Miejsca pamięci jako hołd.

Projekt pozwolił uczniom wyjść z sal szkolnych. Francuscy partnerzy odwiedzali np. Instytut Polski, w którym poznawali naszą kulturę, historię, język. Polscy gimnazjaliści wzięli natomiast udział w warsztatach w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, gdzie mieli okazję poznać polską noblistkę z nieco innej strony. Do tej pory skupiali się na efektach pracy naukowej wielkiej uczonej oraz jej cechach charakteru i osobowości, które umożliwiały osiągnięcie sukcesów. Teraz mogli uzupełnić portret Marii Skłodowskiej-Curie o te elementy, które ujawniły się w prowadzonym przez nią eksperymencie pedagogicznym. Uczniowie mieli możliwość poznania uroku zaproponowanych przez nią niegdyś zajęć, uczestnicząc w warsztatach pt. Spółdzielnia – Lekcje z Marią Skłodowską-Curie. Wykonywali m.in. doświadczenia pozwalające zrozumieć pojęcie gęstości ciał.

W drugiej części zajęć zatytułowanych Z promieniowaniem jądrowym na Ty młodzi uczestnicy zapoznali się z obecnym stanem wiedzy na temat budowy materii, promieniowania i jego wpływu na człowieka. Poruszony został także problem energetyki jądrowej. Uczniowie wyposażeni w licznik Geigera zmierzyli naturalne promieniowanie materiałów, z którymi każdy ma do czynienia na co dzień. W ocenie uczestników były to fantastyczne zajęcia.

Uczniowie odkrywali również blaski i cienie promieniotwórczości, przyglądając się jej m.in. w kontekście medycyny. W Powiatowym Szpitalu w Wadowicach spotkali się z odpowiednim lekarzem oraz pacjentami. Pozyskali w ten sposób wiedzę na temat radioterapii. Dowiedzieli się, że dla lekarzy ważnym narzędziem wykorzystującym promieniotwórczość jest scyntygrafia metoda diagnostyczna, w której stosuje się radioizotopy, czyli promieniotwórcze izotopy pierwiastków chemicznych.

Polscy gimnazjaliści odwiedzili również Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Nakręcili film i zrobili zdjęcia, które po wstawieniu na TwinSpace dały możliwość rówieśnikom z Francji wirtualnego zwiedzania tego muzeum. Nasi uczniowie zorganizowali również przedstawienie teatralne wg własnego pomysłu pt. Życie Marii, które zaprezentowali w szkole. Wiele pozytywnych emocji dostarczyło wszystkim gimnazjalistom spotkanie z „Młodymi chemikami”. Uczestnicy projektu zaprosili swoich kolegów na prezentację prostych doświadczeń chemicznych. Zostały one sfilmowane i opatrzone komentarzem w języku angielskim, dzięki czemu również nasi partnerzy mogli je zrozumieć.

Realizacji projektu towarzyszyły w obu partnerskich szkołach liczne konkursy plastyczne, quizy i rozrywki umysłowe (krzyżówki, rebusy). Konkurs plastyczny na portret Marii Skłodowskiej-Curie pozwolił na odkrycie prawdziwych talentów plastycznych. Niesłychane emocje wyzwolił zorganizowany w naszej szkole konkurs matematyczny pt. Z Wieżą Eiffla w tle, obejmujący zadania tematycznie związane z Paryżem.

Warto podkreślić, że wszystkie zadania uczniowie podejmowali z autentycznym entuzjazmem. Mimo że na początku swój udział w projekcie zadeklarowało osiem osób, to później włączało się w jego realizację prawie 100 proc. naszych gimnazjalistów, gdyż każdy mógł znaleźć coś interesującego dla siebie.

Najbardziej ekscytującym momentem podczas trwania projektu było spotkanie z partnerami w Paryżu. Szkoła francuska powitała nas gorąco. Na pierwsze spotkanie przybyli: przedstawiciel francuskiego biura eTwinning, dyrektor paryskiego liceum, nauczyciele i uczestnicy projektu. Była to okazja do podsumowania przedsięwzięcia i jego oceny. Przekazaliśmy naszym partnerom pełną dokumentację naszych działań zapisaną na płytach CD i DVD. Przywieźliśmy również do Paryża medal upamiętniający setną rocznicę otrzymania Nagrody Nobla przez Marię Skłodowską-Curie, przygotowany przez Skarbnicę Narodową.

Podczas kolejnych dni w Paryżu spacerowaliśmy szlakami naszej uczonej. Polska grupa odwiedziła dom noblistki, Sorbonę oraz podziwiała wszystkie piękne miejsca, które pokochała Maria. Najważniejszym wydarzeniem była wizyta w paryskim Panteonie w celu złożenia wspólnego hołdu przy grobie polskiej uczonej. Ten symboliczny gest dostarczył wszystkim ogromnych wzruszeń.

Trudno podzielić się wszystkimi wrażeniami. To była niewątpliwie fascynująca przygoda i najbardziej wartościowa z możliwych lekcja, nie tylko geografii, historii, sztuki, ale przede wszystkim lekcja przyjaźni, bo –jak napisała koordynatorka z Francji w e-mailu tuż po powrocie Polaków do kraju – coś wielkiego i rzadkiego wydarzyło się między Polską a Francją. Tak, to było bezsprzecznie wielkie święto przyjaźni i wyjątkowe wydarzenie w historii małego gimnazjum z Laskowej.

Opracowując kolejne zadania, mogliśmy się wykazać umiejętnością selekcji zebranego materiału, ale również zastosowaniem technologii TIK do jego zaprezentowania. Posługiwaliśmy się kamerą, stosowaliśmy programy do montowania filmu, korzystaliśmy ze skanera, aparatu fotograficznego i programów do obróbki zdjęć, rejestrując działania i na bieżąco informując o nich społeczność szkolną oraz partnerów. Innowacyjność projektu polega na tym, że uczniowie odkrywali na każdym kroku, że zdobytą wiedzą można się dzielić w zupełnie inny sposób niż poprzez tradycyjną odpowiedź przy tablicy.

Osiągnięte rezultaty i korzyści:

 • strona www, blog, TwinSpace, publikacje na platformie YouTube;
 • nagrania filmowe, prezentacje multimedialne;
 • prace plastyczne uczniów, scenariusze lekcji i przedstawienia;
 • wzrost wiedzy na temat życia i osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie;
 • wzrost wiedzy na temat Francji;
 • wzbogacenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim i nowoczesnymi technologiami informacyjnymi;
 • kształtowanie postaw tolerancji i poszanowania innych kultur.

Upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektu:

Projekt można zrealizować w każdej szkole. W grupach zadaniowych, przy odpowiednio dobranych tematach prac, można zgromadzić uczniów fascynujących się daną dziedziną nauki (nauki ścisłe, przyrodnicze, humanistyczne, nowoczesne technologie, sztuka). Ci, których np. interesuje historia, mogą skupić się na epoce, w której żyła Maria Skłodowska-Curie; pasjonaci chemii będą zgłębiać problemy promieniotwórczości; ci zaś, którzy zwykle nie angażują się zbytnio w szkolne życie, chętnie wezmą aparat lub kamerę, by utrwalić działania kolegów. Projekt stwarza więc warunki do zaangażowania wielu uczniów o bardzo różnych zainteresowaniach. Działania można kontynuować i dowolnie rozszerzać. Istnieje jeszcze wiele ciekawych pomysłów wartych realizacji, np. opracowanie banku zadań związanych z promieniotwórczością.