Zapamiętaj i wykonaj– scenariusz lekcji wychowania fizycznego kl. I

Zapamiętaj i wykonaj– scenariusz lekcji wychowania fizycznego kl. I

 

Cele: 

 • uczniowie zaproponują kod do rysunku
 • uczniowie rozumieją sens informacji podanej w formie prostego rysunku
 • uczniowie poruszają się wg ustalonego do rysunku kodu
 • uczniowie rozwijają pamięć wzrokową i ruchową

 

Materiały: 

 • karty – fiszki (pobierz)
 • koszyk na fiszki
 • pyty CD z muzyką
 • kolorowe kredki – czerwona, czarna, zielona – zestaw dla każdego ucznia

 

 

Plan lekcji:

1. Wprowadzenie:

Lekcję rozpoczynamy od rozmowy z uczniami – czy ruch jest ważny w życiu dziecka ? Nauczyciel wyjaśnia znaczenie ruchu w procesie utrzymania zdrowia.  Dalej  pokazujemy karty- fiszki.

Uczniowie określają, co mogą oznaczać poszczególne rysunki

 

2. Rozwinięcie

Nauczyciel dzieli uczniów na 3-4 osobowe grup  ( np. sześć grup) Każdej grupie  przydziela losowo wybrany rysunek. Szósta grupa otrzymuje zestaw  obrazków-cyfr.

Każda grupa proponuje przypisanie ruchu  do obrazka – algorytm.

Po ustaleniu  we wszystkich grupach uczniowie wykonują określone ruchy i zapamiętują obrazek- ruch – ćwiczenia wprowadzające. Obrazki wrzucone zostają do koszyczka.

Losowo wybrany uczeń grupy 6 losuje obrazek z cyfrą , inny uczeń- wskazany z pozostałych grup losuje obrazek z koszyczka. Uczniowie w rytm muzyki wykonują ruch  wg algorytmu  z ilością  wylosowanych powtórzeń . Ćwiczenie powtarzamy kilka razy.

 

 

Czas na wykonanie zadania około 10 minut.

Następnie poinformuj uczniów, że w kolejnym działaniu spróbujemy zadanie utrudnić.

Uczniowie losują trzy obrazki z algorytmem ruchu i pokazują pozostałym dzieciom, które zapamiętują kolejność wylosowanych obrazków.  W rytm muzyki wszyscy uczniowie  wykonują po jednym ruchu przypisanym do obrazka. Obrazki z przypisanym ruchem odkładamy do koszyczka.

Losujemy   cyfrę- ilość wykonanych  ruchów. Uczniowie wykonują  ćwiczenia  ruchowe  wg kolejności wylosowanych i zapamiętanych  ruchów z uwzględnieniem ilości wylosowanych ruchów.  Jeżeli dobrze zapamiętują szyfr możemy wybrać kolejno cztery obrazki – ruch itd.

Czas wykonania zadania 10-15 minut.

3. Podsumowanie:

W ramach podsumowania lekcji  nauczyciel rozmawia z uczniami na temat prowadzonych ćwiczeń. Prowadząc ewaluację zajęć nauczyciel rozdaje każdemu uczniowi zestaw trzech kredek.

Zadaje pytanie  czy zabawa ruchowa  podobała się ? Podnieście jedną kredkę:

 • czerwoną kredkę jeżeli tak
 • czarną kredkę jeżeli nie
 • zieloną kredkę jeżeli jeszcze nie rozumiesz  sensu informacji zawartych w obrazkach.

 

Autorka:
Bronisława Niespor

 

Inne scenariusze oraz projekty eTwinning związane z nauką programowania znajdują się w zakładce Programowanie z eTwinning.