Zasady finansowania udziału w spotkaniach eTwinnig

Zasady finansowania udziału w spotkaniach eTwinnig

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji pokrywa opłatę konferencyjną za każdego zakwalifikowanego uczestnika, czyli koszty udziału w spotkaniu, które obejmują:

  • zakwaterowanie i wyżywienie uczestnika zgodnie z programem spotkania
  • materiały szkoleniowe,

oraz w przypadku spotkań organizowanych poza granicami Polski:

  • zwrot kosztów zakupu biletu lotniczego/kolejowego/autobusowego na połączenie międzynarodowe. Decyzję o sposobie podróży (samolot/kolej/autobus) przy każdym spotkaniu podejmuje Krajowe Biuro eTwinning.
    Nie zwracamy kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do portu lotniczego/dworca kolejowego/dworca autobusowego w kraju i zagranicą;
  • zwrot kosztów noclegów zgodnie z programem wydarzenia (w przypadku spotkań bez zakwaterowania) do 90 euro za pokój do wykorzystania jednoosobowego oraz do 120 euro za pokój do wykorzystania dwuosobowego.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji nie ponosi odpowiedzialności za rezygnację z uczestnictwa w wydarzeniu i nie pokrywa poniesionych w związku z tym kosztów.

Dojazd na miejsce spotkania uczestnicy organizują samodzielnie po zatwierdzeniu przez Krajowe Biuro eTwinning wariantu podróży i planowanego kosztu ww. biletu, który zwracany jest uczestnikom po spotkaniu na podstawie wniosku o zwrot kosztów podróży z załączonymi biletami, fakturami itp. potwierdzającymi wysokość poniesionych kosztów.

Nie zwracamy kosztów podróży na spotkania organizowane w Polsce, chyba, że warunki rekrutacji na dane spotkanie określają inaczej.