Zawód nauczyciela w 2025 roku – co przyniesie przyszłość?

Zawód nauczyciela w 2025 roku – co przyniesie przyszłość?

Nowa publikacja przedstawia materiały, których celem jest rozwój zawodowy nauczycieli. Z tych materiałów oraz instrukcji może skorzystać każdy nauczyciel, który rozpocznie dyskusję z innymi nauczycielami ze swojej lub innej szkoły na temat przyszłości zawodu nauczycielskiego.

Publikacja zawiera pięć scenariuszy rozwoju zawodu nauczyciela w kształceniu obowiązkowym do roku 2025. Przeglądając te możliwości nauczyciele mogą rozpocząć dyskusję i analizę aspektów zawodu nauczycielskiego w przyszłości.

To zadanie można przeprowadzić w dowolnym tempie i przy dowolnej liczbie osób (przynajmniej dwóch); jego wykonanie zajmuje około dwóch godzin, a materiał zawiera szczegółowe instrukcje. Ponadto, Pokój nauczycielski, otwarty specjalnie  na Desktopie czyli Pulpicie nauczyciela, umożliwia dzielenie się z innymi swoimi opiniami i wizjami. Moduł można również wykorzystać do projektu eTwinning realizowanego wyłącznie w grupie nauczycieli.
Moduł ten powstał w ramach projektu Tellnet – Teachers’ Lifelong Learning Network (http://www.tellnet.eun.org), finansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu Uczenie się przez całe życie, Działania kluczowe 4.
Więcej informacji znajduje się na stronie: