Zdalne przedszkole? To możliwe!

Zdalne przedszkole? To możliwe!

Zapraszamy na bezpłatne webinarium EDUKACJA ZDALNA – Zdalne przedszkole? To możliwe!

Realizacja podstaw programowych drogą zdalną jest wyzwaniem na każdym etapie edukacji. Specyfika funkcjonowania dzieci w wieku przedszkolnym i ich potrzeby rozwojowe oparte na bezpośrednim działaniu, stawiają przed nauczycielami zadanie, które wydaje się niemożliwe.

Webinarium wychodzi naprzeciw dylematom nauczycieli wychowania przedszkolnego. Propozycja wykreowania platformy inspiracji i platformy komunikacji dla najmłodszych dzieci i ich rodziców wydaje się być rozwiązaniem, łączącym dydaktykę z kreatywnością dziecka, odpowiadającym na potrzebę utrzymania relacji w grupie.

Jak to zrobić, by nie zarzucić rodziców „zadaniami do realizacji” a jednocześnie wywiązać się z zobowiązań zawodowych? Spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie.

Webinarium poprowadzi Anna Krzyżanowska –  nauczycielka wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog, surdopedagog w Przedszkolu nr 48 z Oddziałami Specjalnymi i z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu. W swojej pracy z dziećmi wykorzystuje koncepcję uczenia się poprzez działanie, projekty edukacyjne, w kontakcie z kulturą, środowiskiem naturalnym i nowymi technologiami. Konsultantka RODNiIP „WOM“ w Rybniku specjalizująca się w obszarze edukacji przedszkolnej, w ramach działalności Pracowni Doskonalenia i Dydaktyki.

Związana z programem eTwinning od 2006 roku. Realizowała liczne projekty o tematyce międzykulturowej, przyrodniczej i językowej, uznane za przykład dobrej praktyki i nagrodzone w ogólnopolskich i europejskich konkursach. Ambasadorka programu eTwinning w województwie śląskim i trenerka warsztatów komputerowych

TERMIN: 08.04.2020 godz. 15:00
CZAS TRWANIA: 60 minut
MIEJSCE:  eTwinning Live  

Aby wziąć w nim udział wystarczy:

  1. Zalogować się już teraz na eTwinning LIVE i przejść do sekcji WYDARZENIA
  2. Przy pomocy wyszukiwarki odnaleźć nadchodzące wydarzenie (wystarczy wpisać jego nazwę Zdalne przedszkole? To możliwe! i otworzyć klikając w jego tytuł
  3. Kliknąć DOŁĄCZ DO TEGO WYDARZENIA (jak na ilustracji poniżej)
  4. W dniu Webinarium, (08.04.2020), wejść do pokoju wideokonferencji. Pokój zostanie uruchomiony na 15 minut przed rozpoczęciem wydarzenia.

Liczba miejsc ograniczona (100).

Nagranie zostanie udostępnione tydzień po webinarium na kanale YouTube – eTwinning Polska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dowiedz się więcej o Wydarzeniach i możliwościach, które oferują oglądając wideoprzewodniki: