Zeichne, was ich dir sage – Bilddiktat im Deutschunterricht

Zeichne, was ich dir sage – Bilddiktat im Deutschunterricht

 

Nazwa szkoły:
Szkoła Podstawowa w Jazowsku
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielżynie

Koordynatorzy:
Celina Świebocka
Małgorzata Walczykiewicz

Szkoła partnerska:
Osnovna šola Cerkno, Słowenia
Základní škola Přimda, Czechy
IES Las Maretas, Hiszpania
Základní škola Přimda, Czechy

Obszary tematyczne:
język obcy, informatyka

Języki:
niemiecki

Strona projektu:
https://twinspace.etwinning.net/91519

Nagrody i wyróżnienia:
Krajowa Odznaka Jakości

 

Projekt realizowany przez uczniów klas 7 rozpoczynających przygodę z nauką języka niemieckiego. Głównym celem przedsięwzięcia było poznanie i utrwalenie podstawowego zakresu słownictwa. Efekty pracy zostały przedstawione w postaci tematycznych dyktand obrazkowych oraz książeczek interaktywnych. Uczniowie aktywnie pracowali wykorzystując swoje uzdolnienia plastyczne, tworzyli rysunki do przygotowanych w międzynarodowych grupach zagadek. Dzięki tym działaniom wzbogacili swój zasób słów oraz uczyli się korzystać z wielu narzędzi TIK, które wykorzystywali m.in., podczas zdalnego nauczania. Obie polskie szkoły wraz z partnerami z Czech przeprowadziły także lekcje online.

Współpraca rozpoczęła się od autoprezentacji uczestników projektu oraz ich szkół. Placówki zaprezentowane zostały w formie dyktand obrazkowych. Zadaniem partnerów było narysowanie budynków poszczególnych szkół wg instrukcji przesłanej przez jej uczniów. Na zakończenie tego zadania prace zostały porównane ze zdjęciami placówek.

Projekt został podzielony na 4 etapy. Każdy z nich miał jasno określone zadania, terminy i aktywności zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli. Na każdym z tych etapów powstawały dyktanda obrazkowe na rozmaite tematy związane z treściami zawartymi w podstawie programowej:

Jako ostateczny efekt powstał wspólny ebook scalający ich działania realizowane w międzynarodowych grupach. Materiały przygotowywali podczas lekcji, zajęć dodatkowych oraz samodzielnie w domu. Dzięki  zróżnicowanym aktywnościom i międzynarodowej komunikacji efektywnie poznawali i utrwalali nowy zasób słów.

W międzyczasie realizowali rozmaite aktywności dodatkowe, np. tworzyli kalendarze adwentowe, opracowali logo projektu. Jednym z ciekawszych doświadczeń były wspólne lekcje online.

Każda ze szkół uczestniczących w projekcie wybierała narzędzia TIK, które wykorzystywała w kolejnych etapach współpracy. Zadania realizowali za pomocą platformy TwinSpace, Dotstorming, dokumentów Google, prezentacji Google, Padlet, YouTube, Magistro, Movie Maker, AvatarMaker, Symbaloo, Yumpu, ISSU, WriteReader, Whiteboard, Wakelet. Uczniowie szybko opanowywali kolejne narzędzia ucząc się od siebie nawzajem.

Najmocniejszą stroną projektu okazały się zaangażowanie uczestników, dobra współpraca koordynatorów, jak również wzajemna motywacja zespołów klasowych podczas bezpośrednich kontaktów oraz podczas pracy nad poszczególnymi zadaniami. Młodzież rozwijała swoje umiejętności kreatywnego myślenia, a systematyczne realizowanie zadań uczyło ją samodzielności i samodyscypliny.

…We współpracy opieraliśmy się na edukacyjnych metodach wspólnego uczenia się. Podczas zdalnego nauczania dzieliliśmy się pomysłami na wykorzystanie przygotowanych materiałów do zajęć na odległość. Wspólnie opracowaliśmy zadania do lekcji w aplikacji Nearpod kończącej nasze wspólne aktywności projektowe…

….W czasie trwania projektu uświadamiałam uczniom korzyści płynące z uczenia się języków obcych oraz podkreślałam rolę i znaczenie ich w naszym życiu. Zachęcałam do przełamywania barier językowych w prezentowaniu swoich umiejętności lingwistycznych. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie stali się bardziej pewni siebie i otwarci na współpracę z rówieśnikami z innych krajów…

Koordynatorki