Znajdź partnera z kraju eTwinning Plus!

Znajdź partnera z kraju eTwinning Plus!

Zapraszamy wszystkich nauczycieli, którzy poszukują partnera zarówno do rozpoczętych projektów jak i do tych planowanych.

Wystarczy wysłać na adres pczaplinski@frse.org.pl wiadomość z następującymi informacjami:

imię i nazwisko, nazwa szkoły, adres e-mail, poziom edukacyjny, krótki opis pomysłu na projekt.

Najciekawsze zgłoszenia zostaną przekazane nauczycielom z krajów eTwinning Plus: Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Mołdawia, Ukraina i Tunezja.

Warto pamiętać:

– partnerzy z eTwinning Plus nie mogą być założycielami projektów eTwinning, a mogą dołączać jedynie jako kolejni partnerzy w projekcie.

– przedszkola z nowych krajów nie są włączone do programu eTwinning Plus i nie mogą się zgłaszać do projektów.