Zostań Ambasadorem eTwinning!

Zostań Ambasadorem eTwinning!

Aktywnie uczestniczysz w działaniach programu eTwinning, realizujesz projekty, dzielisz się z innymi swoją wiedzą i doświadczeniem z tego zakresu wspierając rozwój systemu edukacji?

Zapraszamy zatem do wyjątkowej grupy.

Wyślij zgłoszenie i zostań ambasadorem eTwinning  

 

Ambasador eTwinning to prestiżowy tytuł nadawany wybranej osobie za szczególne osiągnięcia w Programie i zaangażowanie w jego rozwój, zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim. Przyznawane jest w sierpniu każdego roku na kolejny rok szkolny.

Pełniąc funkcję Ambasadora eTwinning będziecie aktywnie propagować idę programu poprzez:

  • aktywną działalność informacyjną w stosunku do środowiska oświatowego oraz wsparcie nauczycieli zainteresowanych uczestnictwem w programie;
  • zaangażowanie w działalność promocyjno-szkoleniową Krajowego Biura eTwinning w Polsce, w szczególności w roli eksperta z danej dziedziny;
  • udział w grupach zadaniowych ambasadorów eTwinning, wydarzeniach promocyjnych, szkoleniowych na poziomie krajowym oraz europejskim;
  • udzielanie pomocy oraz opieki mentorskiej nauczycielom zaangażowanym w realizację projektów eTwinning.

W zamian oferujemy prestiżowy tytuł, odznakę Ambasadora na eTwinning LIVE oraz stałe poszerzanie swojej wiedzy nt. możliwości jakie daje eTwinning poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego na poziomie krajowym i europejskim, w szczególności dedykowanych dla Ambasadorów eTwinning.

Tytuł ambasador eTwinning jest funkcją honorową – nie wiąże się z wynagrodzeniem.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 sierpnia 2020.

Regulamin  

O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną po rozpatrzeniu kandydatur przez Krajowe Biuro eTwinning.