Zwycięskie projekty w konkursie eTwinning 2016

Zwycięskie projekty w konkursie eTwinning 2016

Już po raz kolejny mamy przyjemność zaprezentować wszystkie tegoroczne
zwycięskie projekty w formule podręcznego przewodnika. Zapraszamy do wędrówki przez kilkanaście najlepszych projektów nagrodzonych w konkursie Nasz projekt eTwinning 2016.

Znajdziecie tu wszelkie niezbędne dane dotyczące projektów, a także
krótkie opisy przeprowadzonych działań. Mogą być one inspiracją dla każdego nowego eTwinnera i dla każdego nowego projektu. Oczywiście spotkacie tu również laureatów konkursu – nauczycieli z całej Polski, którzy włączyli swoich uczniów z takim sukcesem w działania projektowe.

Często można odnieść wrażenie, że samo zaangażowanie w projekt stało się poniekąd nagrodą, a efekt końcowy i laury zwycięzcy ukoronowaniem wspólnej pracy. Niniejsza publikacja ma dodatkowo uhonorować pracę uczniów i nauczycieli oraz ich ponadprzeciętne osiągnięcia, a także wskazać innym, że warto podejmować dodatkowe wyzwania.

Bardzo dziękujemy laureatom, którzy zechcieli nas wspomóc w przygotowaniu tej publikacji. Życzymy wszystkim udanej przygody z eTwinningiem.

Niniejsza publikacja została wydana na uroczystą galę rozdania nagród w konkursie Nasz projekt eTwinning zorganizowaną przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji 20 maja 2016 r. w Warszawie.

Dostępna jest w dwóch formatach:

Dodaj komentarz